www.salon.com, www.historicalnovelsociety.org, www.de.wikipedia.org

Celý život dcera knížete, ovdovělá a nemocná Katharina, toužila po jediném. Stát se nevěstou Kristovou. Podařilo se jí to až v jejích čtyřiceti letech, kdy se na doporučení svého zpovědníka stala členkou uzavřené společnosti františkánských jeptišek obývající klášter Sant'Ambrogio della Massima v Římě. 

Už jako novicku ji překvapil kult, který se vytvořil kolem mladé a charismatické abatyše Marie-Luisy. Později pochopila proč. Ložem Matky představené procházely nejen členky řádu, ale také klášterní zpovědník. 

Zoufalá Katharina von Hohenzollern

Zasvěcovací rituál v soukromých komnatách Marie-Luisy, prostřednictvím něhož se měla přenášet „božská síla”, Katharina odmítla. To byla neposlušnost, kterou nikdo nečekal. 

Nejvyšší zástupkyně kláštera a nymfomanka v jedné osobě se rozhodla, že princeznu odstraní. Rok jí do jídla přidávala skelný prášek, opium a rulík zlomocný. Katharina ale měla tvrdý kořínek. I přesto, že jí bylo čím dál tím více špatně, pokusy o otravy přežila.

Ukázalo se, že měla štěstí. Její předchůdkyně, které se proti zneužívání postavily, skončily mrtvé v klášterních katakombách. Němka proto na nic nečekala a napsala dopis svému příbuznému, arcibiskupovi Gustavu Adolfovi zu Hohenlohe-Schillingsfürstovi.

Za zavřenými dveřmi

Vyšetřování proběhlo rychle. Potvrdilo se, že Marie-Luisa zavraždila tři jeptišky a sestrám do pití podávala byliny, aby byly pro nadcházející noc povolné. Celá záležitost byla tak šokující, že se ji církev snažila zamést pod koberec. Klášter byl rozpuštěn, abatyše dožila v izolované cele a zpovědník Peters byl odsouzen na dva roky vězení. Záznamy o případu byly uzamčeny v tajných archivech.

Ty však byly v roce 1998 otevřeny a na dokumenty náhodou narazil historik Huber Wolf. V roce 2015 je vydal knižně pod názvem Jeptišky Sant'Ambrogio: Skutečný příběh skandálního kláštera.