Fieldova hypotéza ukazuje na starověkou římskou pevnost Camulodunum ve Slacku v západním Yorkshiru jako na možné místo Kamelotu. Podle něj je strategický význam Slacku v kontextu roku 500 n. l., kdy král Artuš pravděpodobně žil jako vojevůdce bránící Británii před nájezdníky, silným kandidátem.

Mohl by toto místo být Kameot? Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Hledání Kamelotu je věčné…

K záhadě přispěl i nedostatek historických zmínek o Kamelotu v období mezi údajnou dobou vlády krále Artuše a první zmínkou o něm ve francouzské básni z roku 1180 n. l. Záhada je však stále ještě v nedohlednu. Field se domnívá, že informace o Kamelotu mohly být ztracené nebo pozměněné během temného středověku, kdy zemi pustošily války a záznamy byly vzácné.

Field na tuto myšlenku narazil při studiu map a věří, že možná rozluštil 1400 let starou záhadu. Je však nezbytné poznamenat, že tato hypotéza ještě nebyla odborně ověřená a historické důkazy potvrzující existenci krále Artuše a Kamelotu zůstávají nepolapitelné.

V historii byla s Kamelotem spojovaná různá místa ve Walesu a Anglii, včetně Caerleonu, hradu Cadbury a Tintagelu. Konkrétní archeologické důkazy, které by některé z těchto míst spojovaly s legendárním hradem, však chyběly.

Camulodunum – podobnost je náhodná?

Místo ve Slacku, přestože je dnes zdánlivě nenápadné, bylo kdysi v římských dobách známé jako Camulodunum, které se v průběhu staletí mohlo jazykově vyvinout v Camelot. V době krále Artuše mohlo jít o strategickou pevnost, která se nacházela na římské cestě z Chesteru do Yorku, takže byla ideální pro obranu východního pobřeží před anglosaskými nájezdníky.

Přestože Fieldův objev nadchl milovníky artušovských legend, je nutné k této hypotéze přistupovat opatrně, dokud se neobjeví další výzkumy a archeologické důkazy. Jiný tým britských archeologů nedávno odkryl masivní hradby z temného středověku na místě, o němž se předpokládá, že souvisí s králem Artušem, ale i zde přesvědčivý důkaz stále chybí.

Kamelot nadále jen legenda

Někteří odborníci se domnívají, že artušovská legenda by mohla být kombinací příběhů různých britských panovníků, které se v průběhu času spletly do jednotného příběhu.

Fieldův výzkum je sice zajímavý, ale otevírá nové možnosti zkoumání a mohl by inspirovat další archeologický výzkum ve Slacku a na dalších potenciálních místech spojených s artušovskou legendou. Do té doby záhada krále Artuše a Kamelotu přetrvává a zanechává milovníky legend a badatele ve stavu vzrušení a nejistoty.

Zdroje: www.sciencealert.com, www.bbc.com