Kremační lidské ostatky objevené v roce 2018 poprvé spojily Stonehenge, postavený mezi 3000 a 2000 lety před naším letopočtem, na Salisburské pláni v Anglii s Walesem. Studie z roku 2019 pak přinesla další poznatky a zjistila, že modré kameny byly ve skutečnosti opravdu přemístěny až 250 km od Walesu. Ukazuje se, že modré kameny z monumentu mohou být ve skutečnosti rozebraným velšským kamenným kruhem. Původ Stonehenge tak zůstává i po 5 000 letech záhadou.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dvojí kameny Stonehenge

Monument ve Stonehenge je postaven ze dvou typů kamenů. Prvními jsou menších modré kameny, které pocházejí z doby před 5 000 lety, druhé, novější, jsou masivní sarsenové kameny, z nichž je vyrobeno všech 15 kamenů centrální podkovy monumentu a které mohou vážit až desítky tisíc kilogramů. Masivní sarsenové kameny ze Stonehenge však pocházejí z Marlborough v Anglii, vzdáleného pouhých 15 mil, jak zjistili vědci v loňském roce.

Stonehenge a Wales

Archeologům z University College London se podařilo zjistit, že další kamenný kruh, Waun Mawn, nacházející se v Preseli Hills v hrabství Pembrokeshire ve Walesu, spojuje se Stonehenge mnohem více. Průměr kruhu je asi 110 metrů, což je stejné číslo, jaké má průměr ohradního příkopu Stonehenge. Navíc jeden z modrých kamenů Stonehenge zapadá do otvoru, který zůstal po velšském kruhu.

Oba dva kruhy navíc byly postaveny tak, aby na jejich střed svítil letní slunovrat. I přesto, že se daří odhalovat stále více, přesný účel památek zůstává stále záhadou. Jsme však blíže v tom, že kameny, z nichž je Stonehenge postaveno, pocházejí zřejmě z kruhu ve Walesu. O tomto objevu se Mike Parker Pearson, vedoucí výzkumník univerzitního týmu Kameny Stonehenge, který vede projekty již téměř 20 let, domnívá, že je jedním z nejdůležitějších, které kdy učinil.

Důvod přemístění kamenů?

Pakliže byly kameny skutečně přemístěny, a vědci se domnívají, že ano, není jasné, proč tomu tak bylo. Pravděpodobným důvodem může být i to, že byly prostě snadno přemístitelné. Modré kameny jsou přírodní svislé sloupy, takže spáry mezi nimi se daly snadno rozbít dřevěnými paličkami. Je tedy možné, že byly rozbity a dělníci z lomů pak spustili dvoutunové kameny na dřevěné saně a odtáhli nebo odvezli je na současné místo. Kameny mohou mít také vazbu na identitu předků migrantů, což je mohlo přimět k tomu, aby si je vzali s sebou, když začínali znovu.

Jiné neolitické památky v Evropě používaly kameny ze vzdálenosti maximálně 10 mil, jenže na místě velšského Waun Mawn zůstaly pouze čtyři kameny. Ukazuje to na skutečnost, že když lidé migrovali, brali kameny s sebou. Důvodem mohlo být také sjednocení národů východní a západní Británie, jak se domnívá Parker Pearson. "Kameny prostě zmizely," řekl Parker Pearson.

Bylo Stonehenge přestěhováno?

Vše tedy nasvědčuje tomu, že legendární Stonehenge nevzniklo v Anglii, ale bylo sem přemístěno ze starší stavby v současném Walesu. I když byla na základě toho vypracována již zmíněná studie, verze o přemístění se podobá legendě, podle které Stonehenge vytvořil čaroděj Merlin a kameny na monument získal v Irsku. Podle velšské legendy vedl druid a čaroděj Merlin výpravu do Irska, odkud přivezl do Anglie i rozebraný kamenný kruh „Tanec obrů“. Ten pak dal znovu postavit v Angllii. Nová teorie to jen potvrdila. Stonehenge tak je vlastně recyklovanou stavbou, kterou stavitelé přesunuli o stovky kilometrů dále a později ji ještě doplnili o další kameny.

Jakou měl Merlin roli v celém příběhu? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Vzhledem k tomu, že Stonehenge a nedaleké Bluestonehenge se skládají z téměř 80 kamenů, vědci tvrdí, že další monument, Waun Mawn, který se Stonehenge nepochybně také souvisí, navíc nemusí být jediným přispívajícím kamenným kruhem a že je třeba učinit další objevy.

Zdroje:

eu.usatoday.com, eu.usatoday.com/story/, nedd.tiscali.cz, eu.usatoday.com/stonehenge-mystery-rebuilt-stone-circle-wales-research/6735719002/