Civilizační kolaps je definován jako pád lidské společnosti. Ten se vyznačuje ztrátou její kulturní identity, zhroucením vlády, sociálně-ekonomického systému a nárůstem násilí. Příčin této apokalypsy je několik. Od přírodních katastrof, po války a pandemie. 

Podle odborníků tento osud postihl prakticky všechny kultury. Některé se již nezotavily (například Mayská říše), další povstaly znovu jako pták fénix a znovu dominují světu. Je ale jen otázkou času, kdy se historie bude opakovat.

Kde přežít kolaps civilizace

Profesor Aled Jones a Nick King z Institutu pro globální udržitelnost při univerzitě Anglia Ruskin v Chelmswordu se proto rozhodli, že pomocí počítačového modelu nasimulují situaci kolapsu a zjistí, které krajiny by byly nejméně ohrožené.

Zdroj: Youtube

Mezi proměnné patřila ekologická destrukce, nárůst populace, omezené zdroje, pád dodavatelských řetězců a mezinárodních dohod, finanční krize, globální výskyt infekčního onemocnění nebo jejich kombinace. Aby posoudili, které národy by těmto ohrožením nejlépe odolaly, obodovali je podle stanovených kritérií. Za klíčovou označili energetickou a výrobní soběstačnost, množství vyprodukovaných potravin, odolnost proti klimatickým změnám, vzdálenost od jiných populačních center a schopnost chránit hranice před migrací.

Vědci díky modelu dospěli k závěru, že nejlepší předpoklady k udržení životní úrovně, technologické vyspělosti a společenské struktury mají hlavně ostrovní státy s vlastními zdroji, jako je Nový Zéland, Island, Austrálie a Irsko, které je od České republiky vzdáleno zhruba 2000 km.

Udržitelná soběstačnost

Nový Zéland disponuje nízkým počtem obyvatel a vysokým podílem obdělávané zemědělské plochy a pastvin. Navíc má přístup k dvěma oceánům, což umožňuje vyrábět obnovitelné zdroje. Podobně je na tom i Island a Austrálie. Britské ostrovy, ač hustě osídlené, mají jinou výhodu: Pyšní se mírným klimatem.

I přesto, že se Česká republika v žebříčku vůbec neumístila, její poloha v srdci Evropy přináší jistotu, že pokud by se zvýšila hladina moří, byla by to právě naše krajina, kterou by jako jednu z mála nezasáhly masivní záplavy. 

Zdroj:

www.wikijii.com, www.theguardian.com, www.mdpi.com