Před dvěma lety se objevila nová stopa, která by nás mohla přiblížit k odhalení tajemství skrývajícího se za maskou. Podívejte se na toto zajímavé video:

Zdroj: Youtube

K odkryté identitě přispěl dopis

Nejnovější poznatek pochází od týmu historiků a forenzních odborníků, kteří pečlivě studovali historické záznamy a analyzovali fyzické artefakty spojené s vězněm. Díky pečlivému zkoumání archivních dokumentů a vědeckým technikám odhalili dosud přehlížený dopis, který vrhá světlo na skutečnou identitu maskovaného muže.

Dopis, který byl nalezený v archivu Bastily, napsal Bénigne Dauvergne de Saint-Mars, žalářník odpovědný za opatrování záhadného vězně. V tomto dopise, datovaném několik let po zatčení, se Saint-Mars letmo zmiňuje o zajatci jménem - Eustache Dauger. Toto odhalení znovu rozvířilo debatu o identitě Muže v železné masce.

Skandalista a potížista

Eustache Dauger, jméno, které se v historických zprávách objevilo již dříve, bylo spojováno s různými politickými skandály té doby. Konkrétní informace o jeho životě však zůstávají utajené, což přispívá k intrikám kolem jeho spojení s maskovaným vězněm. Někteří historici spekulují, že Dauger mohl být podřadným komorníkem nebo dokonce zneuctěným šlechticem, zatímco jiní se zabývají možností, že byl dvojčetem krále Ludvíka XIV.

K dalšímu prozkoumání této nové stopy plánuje tým badatelů využít pokročilé techniky analýzy DNA na artefaktech spojených s mužem v železné masce. Zahrnuje to i zkoumání zbytků látky ze samotné masky, které se dochovaly po staletí. Vědci doufají, že extrakcí a analýzou vzorků DNA z těchto artefaktů odhalí genetické informace, které by mohly poskytnout přesvědčivé důkazy o identitě záhadného vězně. Jiné video najdete zde:

Zdroj: Youtube

Dozvíme se více?

Přestože nám skutečná identita Muže se železnou maskou stále uniká, tento nedávný objev a chystaná analýza DNA dávají záblesk naděje na vyřešení této historické záhady. Pátrání pokračuje, hnáno odhodláním odhalit tajemství skrývající se za maskou a vrhnout světlo na jednu z nejúchvatnějších postav historie. Vědci a historici spolupracují, a proto stále doufáme, že se nám konečně podaří odhalit pravdu a ukončit staletou záhadu Muže se železnou maskou.

Zdroje: www.history.com, radiotimes.com, en.wikipedia.org, www.telegraph.co.uk