Zdroj: historycollection.com, www.history.com

Joaquin Murrieta byl jedním z prvních mexických zlatokopů, kteří se vydali do Kalifornie s vidinou rychlého zbohatnutí. Zpočátku se mu dařilo dobře. K radosti své krásné mladé ženy nosil domů jeden kousek zlata za druhým. Úlovky šetrně střádal stranou, aby se začas mohl vrátit do rodné vsi jako boháč. Všechno bylo na té nejlepší cestě, když přišel rok 1848 a oblast ovládli Američané.

Zabili mu manželku i bratra

Jednoho dne do jeho chatrče vstoupila skupina amerických vojáků a rozkázala mu, aby jí vydal všechno zlato a opustil zemi. Mladý muž odmítl, a tak ho vojáci přivázali k židli a před očima mu znásilnili manželku. Mučili ji tak dlouho, dokud zraněním nepodlehla. Potom ukradli zlato a odjeli.

Murrieta se vrátil ke své původní rodině jako vdovec a s prázdnými kapsami. Přes hořkost v srdci se snažil najít poctivou práci a začít nanovo. Když ale Američané utloukli k smrti i jeho bratra poté, co ho křivě obvinili z krádeže koně, rána se už nedala zacelit a žádala si pomstu.

O několik dní později byl jeden z vrahů nalezen rozsekán na malé kousíčky. A pak se jeden po druhém ztratili i ostatní, ačkoli se snažili držet při sobě a v jejich táboře neustále někdo hlídal. Murrieta se zjevoval nenápadně jako duch, máchnutím kordu vykonal svou mstu a zase se vytratil do neznáma.

Z úspěšného zlatokopa obávaným banditou

Svého bratra pomstil, ale mezi řádné občany se už vrátit nemohl, neboť po něm Američané zuřivě pátrali. Založil loupežnou bandu, do které se přidávali muži s podobně smutnými zkušenostmi, jako měl on sám. Jeho cílem se stávali všichni Američané bez rozdílu. Zabíjel je a okrádal, až získal nazpátek celý objem zlata, který mu kdysi odcizili.

Jeho řádění nakonec učinila přítrž zvláštní skupina tzv. kalifornských jezdců, jež byla do oblasti vyslána speciálně za účelem likvidace této bandy. Jezdci skutečně bandity dopadli a na místě je postříleli. Jejich velitel Harry Love pak Murrietovi uřízl hlavu, vložil ji do sklenice a za poplatek ve výši 1 dolaru ji ukazoval zvědavým štamgastům v hospodách.

Ačkoli je Joaquin Murrieta v USA dodnes portrétován jako šílený bandita s divýma očima, v Mexiku platí za hrdinu, jenž část svého lupu věnoval chudým. Zkazky o jeho loupení doputovaly až ke spisovateli McCulley, který na jejich základě literárně vymodeloval postavu temného Zorra. Jeho osud a charakter však notně přibarvil.