Moderní historici si dlouho kladou otázku, zda byli Avaři dobře organizovaná skupina migrantů, nebo smíšený oddíl uprchlíků. Nyní však výzkumný tým genetiků, archeologů, antropologů a historiků získal a prostudoval první starověké genomy z nejvýznamnějších lokalit avarské elity objevených v současném Maďarsku. Kdo byly avarské elity, tajemní zakladatelé říše, která téměř rozdrtila Konstantinopol a více než 200 let ovládala území dnešního Maďarska, Rumunska, Slovenska, Rakouska, Chorvatska a Srbska a co vědci zjistili?

Nejrychlejší migrace v historii lidstva

O Avarech z archeologických výzkumů víme, že byli zřejmě kočovníci a třeba i to, že zavedli v Evropě třmen. Jejich původ nám je ale stále nejasný.

Avaři nezanechali o své historii žádné písemné záznamy. Právě proto se tým zaměřil na zkoumání osmi dosud nejbohatších objevených avarských hrobů. Ty doslova překypovaly zlatem. Díky analýze pak tým zúžil předpokládané načasování avarské migrace.

Avaři během několika let překonali více než 5000 kilometrů z Mongolska na Kavkaz a po dalších deseti letech se usadili na území dnešního Maďarska, což svědčí o nejrychlejší dálkové migraci v historii lidstva.

Elity z avarského období 7. století vykazují 20 až 30 procent dalších nemístných předků, pravděpodobně spojených se severním Kavkazem a západoasijskou stepí. Východoasijský původ pak byl zjištěn u jedinců z několika lokalit v jádrové sídelní oblasti mezi Dunajem a Tisou v dnešním středním Maďarsku. Kromě toho je však jasné, že se Avaři mixovali i s dalšími kmeny. Přistěhovalecká avarská elita vládla různorodému obyvatelstvu s pomocí heterogenní místní elity.

Avarské kmeny byly tedy namíchány z různých etnik, mezi nimiž převažovala ta indoevropského původu. Dorazily k černomořskému pobřeží, tedy do sousedství Byzantské říše. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Avaři a jejich místo mezi jinými kmeny

Avaři se vyznačovali dvěma pletenými copy ozdobenými drahými sponami. Jejich přítomnost vzbudila v Konstantinopoli rozruch, protože požadovali území, na němž by se mohli usadit, a poplatek za ochranu severní hranice Byzantské říše. Císař Justinián částečně jejich žádosti vyhověl a Avaři se v roce 562 usadili na dolním Dunaji.

Jenže Justiniánův nástupce Justin II. odmítl Avarům platit tribut, takže se Avaři ve válce přidali na stranu Langobardů, výměnou za území Gepidů, tedy údolí řeky Tisy. Kromě toho po válce Avaři získali i Panonii, tedy celé své území. Celkem tak ovládli území Gepidů i území Langobardů a založili si svůj stát, kaganát.

Při vzniku kaganátu si Avaři některé Slovany podrobili a s některými se vojensky spojili. Slované pak s nimi válčili bok po boku. Takže není tak jasné, že Avaři si Slovany podmanili, přestože po jedné velké porážce nechal rozlícený kagan všechny přeživší slovanské bojovníky popravit. Slovanský respekt k Avarům byl ten tam!

Přínos Avarů pro Slovany

Časopis Stoplusjednička se ve svém článku zamýšlí nad tím, zda Avaři skutečně přinášeli Slovanům jen smrt, jak se o nich traduje.

Tato představa vychází mimo jiné i z jejich děsivého vzhledu. Avaři byli skutečně vysocí a byli velmi schopní lučištníci, takže představovali hrozbu pro okolní kmeny, zejména pro Slovany.

Historie říká, že obsazovali slovanská obydlí a znásilňovali a týrali slovanské manželky i dcery. Jenže se zdá, že se jedná jen o informace snadno zaměnitelné s tím, co dělali Hunové.

Právě Hunové odstartovali ve 4. století stěhování národů. I Hunové měli děsivý vzhled a pod jejich tlakem začaly do oblasti západořímské říše pronikat germánské kmeny, usídlené na severu Evropy. Když v roce 476 skirský Odoaker svrhl posledního západořímského císaře, tato událost se stala historickým mezníkem oddělujícím starověk od středověku.

Samořejmě, že stěhování národů se účastnili také Slované, kteří na počátku 6. století vyšli z dnešní Ukrajiny a usadili se severně od Panonie, jíž ovládali germánští Langobardi. Část Slovanů se oddělila, ohrožovala území Byzantské říše a postupně obsadila Balkánský poloostrov. V roce 567 se v Panonii utkali právě Langobardi s Gepidy, ale z války profitovali mezi jinými i Avaři.

Zdroje:

arkeonews.net, www.stoplusjednicka.cz