Mamelukové (či mamlúci) byli však kromě bojovníků i egyptskou ortodoxní islámskou kastou. Byli maskulinně orientovaní a asketičtí. Slovo mamlúk v arabštině znamená otrok, protože původně to právě otroci-bojovníci, kteří bezvýhradně sloužili svým pánům. Od 9. století však již byli otroky jen podle jména, protože ve skutečnosti vládli celému Egyptu.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Z trhu s otroky k politické moci

Arabové, kteří si své „zboží“ na trhu vybírali nadmíru pečlivě. Poté mamlúky odvezli do svých zemí a zařadili je do vojska. V letech 1260 až 1800 mamlukové prakticky vládli celému Egyptu. Původně se jednalo o chlapce z Evropy i Asie, většinou však o evropské kočovníky turkického, řeckého či albánského původu, kteří prošli přísnou vojenskou výchovu.

Za své arabské vládce se mamlúci bili od devátého století. Tehdy jejich význam začal růst, až se postupně dostali k politické moci.

S nezávislostí mameluckého Egypta skoncoval v 16. století osmanský sultán Selim I., který ač poražené nepřítele nemilosrdně vyhlazoval, mamlúky zachoval. Díky tomu jejich pozice během následujících staletí znovu zesílila, až je nakonec zneškodnil Napoleon. Jejich zastaralá zbroj nedokázala odolat Napoleonovu vojsku, takže od pyramid prchali v děsu a s velkými ztrátami. Mamlúci stanuli proti Napoleonově armádě vyzbrojeni orientální šavlí – scimitarem, dýkou, párem pistolí a krátkým jezdeckým trombonem, tedy puškou s rozšířenou hlavní a nabíjenou větším počtem malých kulí. V boji používali i ostré konce svých orientálních třmenů. Poslední mamlúky pak dorazil egyptský vicekrál, paša Mehmed Alí.

Mamlúci a Napoleon

Napoleonova francouzská výprava do Egypta v roce 1798 byla důvodem formace muslimské jednotky mamlúků, z nichž někteří společně s Napoleonem odpluli do Francie. Právě ve Francii pak byli včleněni do konzulské gardy a přiřazeni ke gardovým jízdním myslivcům jeho kompanie. Gardoví mameluci oblékali exotický orientální šat. Jejich uniforma se skládala z volných rudých tureckých kalhot, zeleného bolerka, orientální vesty, většinou v barvě královské modři a barevného pasu. Na nohou měli měkké turecké boty. Na hlavách pak rudý fez obtočený bílým turbanem.

Již tato jednotka ale nebyla tvořena pouze původními egyptskými mamlúky, ale i Kopty, Syřany, Gruzínci či Albánci. Z nich poté vznikla císařská garda a gardoví mamúci pak bojovali dokonce v bitvě u Slavkova, kde zvítězili nad elitní ruskou carskou gardou.

Po roce 1809 většinu mamlúků již tvořili rodilí Francouzi, kteří přijali arabská jména i vzezření. Po Napoleonově definitivním pádu byla jednotka rozpuštěna.

Více informací zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Mamluk, www.historytoday.com, www.realmofhistory.com, mostecky.denik.cz