Vědci analyzovali DNA stavitelů Stonehenge. Čekalo je obrovské překvapení

Lenka Samuely | 20. 11. 2022

Komplex menhirů a kamenných kruhů známý jako Stonehenge je i přes rozsáhlý výzkum stále zahalen rouškou tajemství. Kdo ho postavil a jaký měl účel? Nová analýza vzorků DNA nyní odhalila, odkud jeho autoři pravděpodobně pocházeli.

Neolit neboli mladší doba kamenná je označována za první vědecko-technickou revoluci. Do lidských životů přinesla mnoho změn. Začala přibližně před 10 000 lety před naším letopočtem, kdy se Země přiblížila ke Slunci a dobu ledovou nahradil interglaciál.

U Prahy našli vědci umělý kamenný objekt. Je starší a tajemnější než Stonehenge
Magazín

U Prahy našli vědci umělý kamenný objekt. Je starší a tajemnější než Stonehenge

Toto globální oteplení změnilo přírodu. Půda byla úrodná, na pastvinách se spokojeně pásla stáda divokých býložravců a řeky byly plné ryb. Lidský druh již nemusel úzkostlivě hledat potravu a neustále se přesouvat z místa na místo. Začal se zaměřovat na pěstování rostlin a chov zvířat. Díky celoroční starosti o plodiny začala vznikat trvalá lidská sídla, zvýšila se efektivita výrobního hospodářství, dělba práce, objevila se řemesla, ale i prostor pro pozorování přírodních a nebeských jevů.

Neolitická revoluce

V té době nastala i masivní migrace z oblasti tzv. úrodného půlměsíce a Atolie, západní části dnešního Turecka směrem do Evropy. Důvod byl jasný. Najít krajinu mlékem a medem oplývající, kde by se farmáři mohli usadit. Jedna skupina následovala řeku Dunaj, druhá cestovala na západ přes Středozemní moře.

Tým vědců z Londýna se rozhodl zjistit, zda jejich kroky náhodou nepokračovaly až do jejich domoviny. Provedl rozsáhlou analýzu vzorků DNA odebraných z kosterních pozůstatků lidí žijících v mladší době kamenné v Británii a porovnal je s těmi na evropském kontinentu.

Vědci udělali scan Stonehenge. Zásadním způsobem změnil pohled na starou záhadu
Magazín

Vědci udělali scan Stonehenge. Zásadním způsobem změnil pohled na starou záhadu

Odborníci zjistili, že většina obyvatel ostrovů pocházela ze skupiny, jež migrovala jižní cestou. Všimli si nápadné shody s neolitickými lidmi z Pyrenejského poloostrova. Tito cestovatelé pak pokračovali až do dnešní Francie. Následně překonali Lamanšský průliv a dostali se do nové země.

Kdo postavil Stonehenge

Zde narazili na skupinky lovců a sběračů. Analýzy DNA ale ukazují, že původní populace byla téměř zcela nahrazena novou. „To neznamená, že nedocházelo ke vzájemným sympatiím a ke křížení. Předpokládáme, že příchozích bylo více. Jakýkoli druh raného genetického dědictví tak byl převálcován," vysvětluje specialista na starověkou DNA z Natural History Museum v Londýně Tom Booth. Na ostrovech se tak rozšířilo nejen zemědělství, ale také řada kulturních prvků. Mezi ně patřilo například i budování kamenných monumentů, jako je Stonehenge.

Zdroj: Youtube

Zajímavostí je, že na konci neolitu, asi v roce 2 450 př. n. l., byli potomci prvních farmářů sami téměř úplně nahrazeni lidmi z tzv. kultury se zvoncovými poháry, kteří do Británie přišli z kontinentální Evropy. Nová civilizace pokračovala v péči o megality svých předchůdců a dokončila i stavbu nejznámějšího komplexu menhirů.

Zdroj:

www.sever.rozhlas.cz, www.ct24.ceskatelevize.cz

Tagy doba ledová Evropa Francie Londýn Slunce Stonehenge Středozemní moře Tom Booth Turecko Velká Británie