"Problému singularity se lze přirozeně vyhnout, neboť vesmír může být spontánně vytvořen z ničeho." Že nerozumíte? Není divu, protože málokdo si dokáže představit, že z NIČEHO vznikne NĚCO.

Simulace Velkého třesku dokázala NIC

Nelze říci, že nedokázala nic. Protože ona NIC dokázala.

Díky pokusu se simulovaným Velkým třeskem vědci potvrdili, že před ním nebylo NIC. Pokud by se podařilo toto tvrzení neměnně dokázat, a nasimulovat i to, jak toto NIC vypadá, pak by byly ukončeny jednou pro vždy všechny vědecké debaty o tom, co se stalo před velkým třeskem. Rozpor mezi vědou a teisty se nedobral konsensu. Teisté jsou přesvědčeni o tom, že Velký třesk stvořil Bůh.

Podle vědců jménem Dongshan He, Dongfeng Gao a Qing-yu Cai je však demonstrace jasným důkazem existence ničeho před vesmírem. Odkaz na jejich tvrzení lze nalézt zde (Dongshan He, Dongfeng Gao, Qing-yu Cai). Pokud jste tedy fanoušky Velkého třesku, pak zde najdete spoustu zajímavých abstraktů a odpovědí.

Richard Dawkins a Stephen Hawking

Někteří fyzikové skutečně dokázali, jak může Velký třesk vzniknout doslova z ničeho, a to něčím, co by se dalo nazvat přirozenou cestou. I britský evoluční biolog, etolog, zoolog a popularizátor vědy Clinton Richard Dawkins jednou poznamenal, že se může dostat téměř od ničeho k plné složitosti života. Dawkins, který je považovaný za ateistu, je autorem knihy The God Delusion (Boží blud), v níž tvrdí, že neexistence nadpřirozeného stvořitele je téměř jistá. Každou víru, i v osobního Boha, pak Dawkins označuje za blud a za přetrvávající falešné přesvědčení. A jeho teorie jde ještě dále, neboť tvrdí, že "když člověk trpí bludem, říká se tomu šílenství. Když mnoho lidí trpí bludem, nazývá se to náboženství.“ Již v lednu roku 2010 se jen anglické verze jeho knihy prodalo více než dva miliony výtisků.

Dawkins dále dodává, že pokud by chtěl někdo pátrat po tomto NIC, pak je potřeba zabrousit na pole fyziky, konkrétně na Wheelerovu-DeWittovu rovnici, pojmenovanou podle Johna Archibalda Wheelera a Bryce DeWitta.

Vědcům se tedy povedlo vlastně prokázat to, co říkal slavný britský fyzik Stephen Hawking – tedy že vesmír může být spontánně stvořen z ničeho a existence Boha pro jeho stvoření není nezbytná.

Na jeho teorii se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

"Má-li vesmír příčinu, pak existuje nezaviněný, osobní Stvořitel vesmíru, který je bez počátku, neměnný, nehmotný, nadčasový, bez prostoru a nesmírně mocný."

Zdroje:

es.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins, medium.com, es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking