Renomovaný psychiatr Rick Strassman tvrdí, že našel důkaz tvrzení, že duše se připojuje k plodu 49. den těhotenství prostřednictvím epifýzy. Tento objev vyvolal velký zájem a polemiku, protože zpochybňuje tradiční názory na povahu duše a její vztah k tělu.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Lidská duše je malým kouskem nekonečného vesmíru. Děti se s ní už rodí, ale nebyly s ní počaty. A pak samozřejmě mnoho lidí v existenci duše vůbec nevěří, jiní ji považují za nehmotnou a třeba filozof Platón a neoplatonici si zase mysleli, že tělo je stvořeno duší.

Nyní se objevila studie, nápadně se shodující s tím, co říká Tibetská kniha mrtvých, dle ní se duše k tělu připojí 49. den po početí.

Kdo je Rick Strassman?

Rick Strassman je lékař a psychiatr, který absolvoval stáž v oboru klinické psychofarmakologie.

Strassman se narodil 8. února 1952 v Los Angeles a vystudoval s vyznamenáním biologické vědy. Poté získal titul PhD. v oboru psychiatrie. V letech 1982 až 1983 se školil jako odborný pracovník v klinickém psychofarmakologickém výzkumu a po další praxi se v roce 1984 stal odborným asistentem na psychiatrickém oddělení University of New Mexico School of Medicine v Albuquerque, kde se věnoval právě výzkumu funkce epifýzy. Jeho výzkumná skupina zdokumentovala první známou roli melatoninu u lidí. V roce 1991 se stal klinickým docentem psychiatrie.

Hojně publikuje vědecké články z oblasti psychofarmakologie, neurologie, psychiatrie, neuroendokrinologie a neuropsychofarmakologie.

Nejen šišinka, ale i drogy

Rick Strassman se zapsal do historie jako ten, kdo provedl rozsáhlý výzkum účinků psychedelických drog na lidskou mysl. Je známý především díky své knize "DMT: Molekula ducha", která se zabývá využitím psychedelické drogy dimethyltryptaminu (DMT) jako prostředku ke zkoumání podstaty vědomí a spirituality. Strassmanova práce byla chválena i kritizována, ale přesto je doktor všeobecně považovaný za odborníka v oblasti výzkumu psychedelik. Právě DMT je silná psychedelická látka, která se přirozeně produkuje v epifýze, jak bylo nedávno prokázáno, a může být spojena se zážitky blízké smrti (NDE), jak píše i Wikipedie.

Na video, kde se hovoří o tom, kdy lidská duše vstoupí do těla, která dosáhlo přes 2 miliony zhlédnutí, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak je to s epifýzou a duší

Podle Ricka Strassmana je epifýza klíčovým hráčem v procesu vstupu duše do těla. Jak víme z biologie, epifýza – neboli šišinka - je malá žláza v mozku, která je zodpovědná za produkci melatoninu. Melatonin je hormon, který reguluje spánek a bdění.

Strassman se domnívá, že kromě toho je epifýza také zodpovědná za produkci DMT, silné psychedelické drogy, která se přirozeně vyskytuje v těle. Šišinka je však ale také laicky řečeno jakási anténa pro duši.

Podle Strassmanovy nové teorie duše vstupuje do těla prostřednictvím epifýzy, která v okamžiku početí uvolňuje dávku DMT. Tento počáteční výboj DMT připravuje půdu pro vstup duše do těla, a děje se tak 49. den těhotenství, kdy je epifýza plně vyvinutá a schopná produkovat dostatek DMT k usnadnění tohoto procesu.

Důkazy se shodují s vírou Tibeťanů

Strassmanova teorie je založena na řadě různých důkazů. Poukazuje na skutečnost, že je známo, že šišinka mozková se podílí na produkci DMT, což je silná psychedelická droga, o níž se předpokládá, že je zodpovědná za mystické zážitky a duchovní vize.

Strassman provedl výzkum účinků DMT na lidských subjektech a zjistil, že mnoho z nich uvádí zážitky, které odpovídají duchovním a mystickým zkušenostem, včetně setkání s nadpozemskými bytostmi a pocitu spojení s vyšší mocí. Studoval i tradice různých kultur a náboženství a zjistil, že mnoho z nich věří, že duše vstupuje do těla 49. den těhotenství. Tato víra je zvláště významná v tibetském buddhismu, kde se věří, že duše se vznáší v blízkosti těla právě těchto prvních 49 dní těhotenství, než 49. den konečně vstoupí do těla, jak píše i Bardo Thodol, Tibetská kniha mrtvých.

huntdogman.com, en.wikipedia.org/wiki/Rick_Strassman, anomalien.com