Tvrdí to výzkumníci z University of Southern Denmark v čele s Jensem Frederikem Colding Krogem z Centra pro kosmologii a fenomenologii částicové fyziky. „Podívali jsme se na tři hlavní rovnice, které predikují, že jednou nastane tzv. fázový přechod. Zjistili jsme, že se vzájemně ovlivňují,” vysvětluje vědec.

Fázový přechod je jev, kdy dochází k náhlé změně makroskopické vlastnosti látky. Vzniknout může i ve vesmíru, jehož prostor vyplňují Higgsovy částice. Ty hledají, stejně jako jejich pozemské kolegyně, energeticky nejvýhodnější stav. Zatímco na naší planetě se tento jev projevuje například v kuchyni přeměnou vody na páru, v kosmu mohou vytvořit super horký a těžký shluk.

Konec vesmíru?

Podle teoretika Jensema Kroga nejsme schopni zjistit, zda kolaps již začal a právě teď si razí cestu k nám, nebo přijde až za několik milionů let. Je však pravděpodobné, že tato autodestrukce již probíhá. 

Zdroj: Youtube

To znamená jediné. Jednoho dne všechny částice kolem nás a v nás až miliardkrát ztěžknou a stanou se součástí malé, horké a těžké koule. Svět, takový, jaký známe, přestane existovat.

Existuje však naděje, že ke katastrofě vůbec nedojde. „Předpokladem pro změnu fáze je, že se kosmos skládá z elementárních částic, jež dnes známe, včetně Higgsovy částice,” říká Krog. „Pokud obsahuje ještě nějaké jiné, námi zatím neobjevené, rovnice přestanou platit.”

Teorie velkého křachu

Existuje ale další hypotéza, předpovídají konec našeho universa, a to je „The Big Crunch“. Ta říká, že materiál, který byl před 13,7 miliardami let velkým třeskem vytlačen do neustále se rozpínajícího vesmíru, se jednoho dne opět začne vzájemně přitahovat. Nastane tak smršťování, jež nevyhnutelně skončí zánikem veškeré hmoty v singularitě.

Zdroj: Youtube

Poslední měření rychlosti vzdalování galaxií možnost podobného vývoje nenasvědčuje. Sami kosmologové ale přiznávají, že zrychlování rozpínání nedokáží dokonale vysvětlit. Existuje tedy šance, že se mechanismus může obrátit a vesmír se opravdu začne zmenšovat.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.blogs.voanews.com, www.gizmodo.com, www.sciencedaily.com