Dlouho se předpokládalo, že se množství kyslíku v atmosféře nemění. Odborníci z Princetonské univerzity ale v roce 2016 zjistili, že ho během 800 tisíc let zmizelo 0,7 %. Kdyby tento trend pokračoval, za 40 milionů let bude Země bez rostlin a složitějších živočichů. 

Vědci z Toho University v Japonsku Kazumi Ozaki a Christopher T. Reinhard se rozhodli, že se na ztrátu životodárného plynu podívají podrobněji. Sestavili tak více než 400 tisíc simulací, které pracovaly s několika proměnnými, jako vývoj klimatu, vulkanické činnosti a deskové tektoniky, rychlost eroze a klesající hodnoty oxidu uhličitého vlivem zvyšování teplot.

Kdy Slunce zničí Zemi?

„Modely naznačují, že přibližně za jednu miliardu let se naše planeta ocitne ve stavu, kdy na ní budou panovat podmínky jako před asi 2,8 miliardami lety, kdy na ní nebyl žádný dýchatelný plyn,” říká Kazumi Ozaki.

Hlavním důvodem má být zvýšená aktivita Slunce způsobená jeho stárnutím. Následkem zvýšené teploty se začne rozpadat oxid uhličitý, který je klíčovým prvkem v procesu fotosyntézy. Intenzivní záření zároveň zničí ozonovou vrstvu.

„Pokles kyslíku bude extrémní. Odhadujeme, že ho bude milionkrát méně, než je tomu dnes,” říká Chris Reinhard. „Výsledkem bude nehostinná planeta bez živočichů a rostlin. Přežijí pouze anoxygenní neboli bezkyslíkaté mikrobi.”

Země bez kyslíku

Problémem podobných modelů je ale fakt, že neberou v potaz reakci samotných organismů. Miliarda let je dlouhá doba na to, aby se změnám klimatu a prostředí přizpůsobili. Zároveň je možné, že se historie bude opakovat a znovu nastane tzv. Velká kyslíková katastrofa.

Zdroj: Youtube

Ta proběhla přibližně před 2,4 až 2 miliardami lety. Během tohoto období se v zemské atmosféře a mělkém oceánu začal hromadit odpadní produkt fotosyntézy sinic - kyslík. Výskyt plynu způsobil vyhynutí řady existujících anaerobních druhů na Zemi. Zároveň umožnil vzniknout současné fauně a flóře.

Zdroje: www.thevintagenews.com, www.nature.com, www.en.wikipedia.org