Když se vyšinutý teenager stane vládcem: Elagabalova krutá vtipnost neznala mezí

Redakce | 2. 7. 2019
Socha císaře Elagabala v podobě Hercula, jíž byly dodatečně přidány rysy obličeje Elagabalova následovníka Alexandera
Císař Elagabalus přijíždí do Říma, ilustrace: Auguste Leroux
Římské Koloseum

Když se v roce 218 Elagabalus ujal vlády nad Římem, bylo mu pouhých 14 let. O politice ani diplomacii toho moc nevěděl, zato se mu zalíbila pozice neomezeného vládce, který si může dělat, co chce. Alespoň tak svou funkci mladý chlapec pochopil.

Zvrhlé Hostiny u čtrnáctiletého císaře Elagabala: Při jeho vtípcích šlo o život
Magazín

Zvrhlé Hostiny u čtrnáctiletého císaře Elagabala: Při jeho vtípcích šlo o život

Elagabalus (zvaný také Heliogabalus) si Římany popudil už tím, že byl syrského původu a zcela bezostyšně ignoroval římskou náboženskou tradici. Oblékal se do orientálního kněžského oděvu a vážené senátory pohrdlivě nazýval "otroky v tógách". Jako protiváhu k senátu složenému výhradně z mužů prý nechal zřídit senát čistě ženský, v jeho případě však nešlo o krok ke zrovnoprávnění žen, ale spíš o výsměšné gesto vůči římské radě moudrých.

Největší pobouření však Elagabalus vyvolal svým sňatkem s kněžkou Iulií Aquilií, která byla zaslíbena bohyni Vestě a její zneuctění se trestalo smrtí. Láska mladého císaře ke krásné vestálce by se jistě mohla stát námětem tklivého románu, kdyby ovšem tato panna nebyla jen jednou z Elagabalových četných milostných eskapád. Císař se za čtyři roky své vlády stačil oženit hned pětkrát, přičemž své manželky neustále podváděl s muži.

Tyfová Mary byla chodící biologická zbraň. Kde se objevila, rozsévala smrt
Magazín

Tyfová Mary byla chodící biologická zbraň. Kde se objevila, rozsévala smrt

Podle dobových pramenů se rád převlékal za ženu a v nevěstinci svého paláce se nabízel dobře vyvinutým mužům. Dokonce prý zřídil veřejné lázně, kde si mohl bezostyšně prohlížet intimní partie návštěvníků, a vybírat si tak nové milence. Jeho životní láskou se však stal vozataj Hieroklés. Elagabalus ho miloval natolik, že ho chtěl učinit caesarem. To vyvolalo paniku nejen v senátu, ale také v jeho vlastní rodině. Situaci zachránila císařova babička a regentka Iulia Maesa - donutila Elagabala, aby adoptoval svého bratrance Alexandera a učinil ho svým nástupcem.

Sexuální avantýry mladému císaři k zábavě nestačily, a tak si vymýšlel žertíky, které se od těch dnešních kanadských lišily tím, že při nich sem tam zemřeli lidé. Jedním z těch nevinných bylo vpuštění ochočených lvů a leopardů do místnosti, kde císař hodoval se svými hosty. Jen on sám věděl, že zvířata jsou čerstvě nakrmená a nikomu neublíží, a pak se bavil pozorováním přátel, jak se snaží zachránit útěkem.

Rozporuplný příběh Olgy Hepnarové, nejhorší masové vražedkyně Československa
Magazín

Rozporuplný příběh Olgy Hepnarové, nejhorší masové vražedkyně Československa

Jindy prý nechal vpustit mezi diváky v Kolosseu pytel jedovatých hadů. Tento žert bohužel skončil tak, že řada lidí byla hady usmrcena a další ušlapal zpanikařený dav.

Pověst také vypráví, že Elagabalus jednou nechal své hosty zasypat hromadou růží; květin však bylo takové množství, že se z nich několik jedinců nedokázalo vyprostit a udusili se.

Není divu, že vláda takto prostopášného teenagera vydržela necelé čtyři roky. Elagabala doslova nenáviděl celý Řím a záhy se proti němu obrátilo i jeho vlastní vojsko. Císař byl zabit, vhozen do Tibery a nahrazen svým bratrancem Alexanderem.