Vzácné a bohaté pohřebiště

Zemina na pokraji francouzské vesničky Lavau v oblasti Champagne dlouhá léta skrývala velkolepé pohřebiště o rozloze téměř sedm tisíc metrů čtverečných a v něm hrobku o průměru čtyřicet metrů. Kromě kosterních pozůstatků archeologové odkryli velké množství předmětů řeckého a etruského původu, honosné zlaté a stříbrné šperky a další rituální artefakty. Stáří hrobky datují do 5. století př. n. l. Už prvotní nálezy ukazovaly, že kosterní ostatky patří někomu významnému, s vysokým společenským postavením, nejspíš šlechtického původu. Nejdříve však nevěděli, zda je to muž či žena.

Další zkoumání a další odhalení

Kromě šperků nalezených v hrobce zdobily i kostru zlaté náramky a mohutný zlatý náhrdelník. U těla byly nalezeny zbytky oblečení, korálky z jantaru a opasek vyšívaný stříbrnými nitkami do keltských vzorů, který je zcela ojedinělý, žádný podobný nebyl dosud nalezen. Unikátní je i damascéský meč a pochva zdobená bronzovými nitěmi. Právě meč naznačoval, že by se mohlo jednat o muže, což později potvrdily rentgenové snímky pánve. Kdo byl tento keltský ctěný muž se neví, ale archeologové ho nazvali Princ z Lavau.

Zdroj: Youtube

Pohřeb prince se všemi poctami

Ostatky prince byly s největší péčí uloženy na dvoukolém vozíku, který ho měl nejspíš přepravit do posmrtného života. Na cestu byl vybaven i mnoha předměty na poslední hostinu. Kromě keramického a bronzového nádobí také věcmi potřebnými ke stolování, měl dokonce i cedník. Snad nejvzácnější je nádoba, nejspíš kotlík o průměru téměř jeden metr. Je zdobený hlavou řeckého boha vod Acheloóse, která je neuvěřitelně zručně propracovaná, a osmi hlavami lvů. Na víno měl princ keramický džbán s vyobrazením boha vína a zábavy Dionýsa uprostřed hostiny, který leží pod vinnou révou ve společnosti dívky. Všechny předměty vykazují pozoruhodnou kvalitu a jsou dokladem zručnosti starověkých mistrů i vlivů různých kultur.

Co prozradil nález o životě Keltů

Archeologové dokázali vyčíst mnohé o životě, kultuře a víře Keltů v této oblasti. Věřili v posmrtný život a k mrtvým měli úctu. Postarali se o vše, co by mohl zemřelý na onom světě potřebovat. Nález také naznačuje, že byli lidé této oblasti zdatnými obchodníky, což dokazují výrobky z cizích zemí. Zdejší Keltové měli s jinými kulturami dobré vztahy a nejspíš si vyměňovali zkušenosti. Je možné, že některé předměty, jak vědci předpokládají, mohly být dary přímo pro keltského prince. Není ale ani vyloučeno, že něco z nalezených cenností může být kořist z nájezdů do Itálie. Objev tohoto naleziště má z historického hlediska nevyčíslitelnou hodnotu. A není nijak důležité, zda jsou nalezené pozůstatky skutečného Prince z Lavau.

Zdroje: www.historicmysteries.com, www.archaeology.org