Vědci objevili hrob keltského prince. Ukrýval obří poklad nevyčíslitelné hodnoty

Elena Velímská | 5. 5. 2022

V roce 2015 archeologové z Francouzského národního institutu prováděli před zahájením stavebních prací běžný průzkum půdy, když při svých vykopávkách objevili jeden z neúžasnějších nálezů od poloviny minulého století. Ten se stal na pár dalších let předmětem vědeckých bádání.

Vzácné a bohaté pohřebiště

Zemina na pokraji francouzské vesničky Lavau v oblasti Champagne dlouhá léta skrývala velkolepé pohřebiště o rozloze téměř sedm tisíc metrů čtverečných a v něm hrobku o průměru čtyřicet metrů. Kromě kosterních pozůstatků archeologové odkryli velké množství předmětů řeckého a etruského původu, honosné zlaté a stříbrné šperky a další rituální artefakty. Stáří hrobky datují do 5. století př. n. l. Už prvotní nálezy ukazovaly, že kosterní ostatky patří někomu významnému, s vysokým společenským postavením, nejspíš šlechtického původu. Nejdříve však nevěděli, zda je to muž či žena.

1100 let stará mumie ženy měla na nohou tenisky, vědce zmátl moderní styl
Cestování

1100 let stará mumie ženy měla na nohou tenisky, vědce zmátl moderní styl

Další zkoumání a další odhalení

Kromě šperků nalezených v hrobce zdobily i kostru zlaté náramky a mohutný zlatý náhrdelník. U těla byly nalezeny zbytky oblečení, korálky z jantaru a opasek vyšívaný stříbrnými nitkami do keltských vzorů, který je zcela ojedinělý, žádný podobný nebyl dosud nalezen. Unikátní je i damascéský meč a pochva zdobená bronzovými nitěmi. Právě meč naznačoval, že by se mohlo jednat o muže, což později potvrdily rentgenové snímky pánve. Kdo byl tento keltský ctěný muž se neví, ale archeologové ho nazvali Princ z Lavau.

Zdroj: Youtube

Pohřeb prince se všemi poctami

Ostatky prince byly s největší péčí uloženy na dvoukolém vozíku, který ho měl nejspíš přepravit do posmrtného života. Na cestu byl vybaven i mnoha předměty na poslední hostinu. Kromě keramického a bronzového nádobí také věcmi potřebnými ke stolování, měl dokonce i cedník. Snad nejvzácnější je nádoba, nejspíš kotlík o průměru téměř jeden metr. Je zdobený hlavou řeckého boha vod Acheloóse, která je neuvěřitelně zručně propracovaná, a osmi hlavami lvů. Na víno měl princ keramický džbán s vyobrazením boha vína a zábavy Dionýsa uprostřed hostiny, který leží pod vinnou révou ve společnosti dívky. Všechny předměty vykazují pozoruhodnou kvalitu a jsou dokladem zručnosti starověkých mistrů i vlivů různých kultur.

Co prozradil nález o životě Keltů

Archeologové dokázali vyčíst mnohé o životě, kultuře a víře Keltů v této oblasti. Věřili v posmrtný život a k mrtvým měli úctu. Postarali se o vše, co by mohl zemřelý na onom světě potřebovat. Nález také naznačuje, že byli lidé této oblasti zdatnými obchodníky, což dokazují výrobky z cizích zemí. Zdejší Keltové měli s jinými kulturami dobré vztahy a nejspíš si vyměňovali zkušenosti. Je možné, že některé předměty, jak vědci předpokládají, mohly být dary přímo pro keltského prince. Není ale ani vyloučeno, že něco z nalezených cenností může být kořist z nájezdů do Itálie. Objev tohoto naleziště má z historického hlediska nevyčíslitelnou hodnotu. A není nijak důležité, zda jsou nalezené pozůstatky skutečného Prince z Lavau.

Záhada Tollundské mumie: Proč se muž, kterého zavraždili, šťastně usmívá
Cestování

Záhada Tollundské mumie: Proč se muž, kterého zavraždili, šťastně usmívá

Zdroje: www.historicmysteries.com, www.archaeology.org

Tagy hrobka Itálie Keltové kultura Lavau