„Bílá vrána“ mezi černými havrany, Klara Kunig, působila v Ravensbrücku od poloviny roku 1944. O jejím životě nejsou známy žádné podrobnosti, ani kdy a kde se narodila. V Ravensbrücku měla pověst příliš mírné stráže, byla zdvořilá a k vězeňkyním velmi laskavá. Nebyla dost tvrdá, proto byla v lednu 1945 zbavena funkce. Její osud od té doby není znám, některé zdroje hovoří o tom, že patrně zahynula v únoru 1945 během spojeneckého bombardování Drážďan zápalnými pumami.

Krutý osud žen v Ravensbrücku

Mnohé dozorkyně byly po válce odhaleny a souzeny. Celá řada z nich byla odsouzena k trestu smrti, doživotí nebo k několika letům vězení. Ravensbrück byl jediným velkým nacistickým táborem v Německu určeným výhradně pro ženy, které ať už vědomě či nevědomě nezapadaly do nacionálně socialistické společnosti: prostitutky, asociálky, andělíčkářky, zlodějky, komunistky, socialistky, Svědkyně Jehovovy, Židovky, Romky, odbojářky, válečné zajatkyně a rukojmí. Tábor také sloužil jako školicí středisko pro nově příchozí adeptky, které se chtěly stát ženskými strážemi. Kurzem prošlo celkem 3 500 žen. Některé z nich přicházely dobrovolně, některé byly vyslány přes pracovní burzy nacistického Německa. Ženské stráže byly hromadně známé jako SS-Helferin, tedy pomocnice SS. Nikdy nenosily vojenské hodnosti rovnocenné s mužskými příslušníky SS.

Nejkrutější bestie byly popraveny

Ženy v Ravensbrücku byly vražděny střelbou do týlu, nebo byly usmrcovány fenolovými injekcemi. Začátkem roku 1945 tam byla postavena také plynová komora, jejími oběťmi se stalo přes 2 200 žen. Z celkového počtu 132 000 žen a dětí, které prošly Ravensbrückem, zahynulo 92 000 obětí. Největší zátěží prošel tábor v roce 1944, kdy do něj bylo za otřesných hygienických podmínek natěsnáno na 70 000 žen. Na jejich smrti se podílelo mnoho ženských stráží, mezi ty nekrutější bestie, které byly za své činy po válce odsouzeny k trestu smrti, patřila například Dorothea Binz, Greta Bösel, Ruth Neudeck.