Jaký je život KLDR: dokonalý Big Brother, strach a systém kast podobný Indii

Nataša Slánská | 24. 3. 2021

Stačí jediné neuvážené slovo a celá rodina skončí v pracovním táboře. V Severní Koreji nenajdete místo, kde byste si mohli s kamarádem zanadávat na politiku a nikdo by vás přitom neslyšel. Úřady o vás vědí každou maličkost. Ke komu jdete na návštěvu, do kolika hodin jste měli zapnutou televizi. Každá odchylka od rutiny budí podezření.  

Kontrolní systém KLDR je jak vystřižen ze slavného románu George Orwella 1984. "Severokorejská společnost má k modelu Velkého bratra tak blízko, jak je to jen v lidské společnosti možné. Existují tam celé sítě konkurenčních tajných útvarů, které špehují občany i sebe navzájem. Nikdo nemůže být v klidu a vést soukromý život," vysvětluje americký odborník na Severní Koreu Nicholas Eberstadt.

Pracoviště, veřejné budovy, a dokonce i venkovní prostory jsou prošpikovány mikrofony, které zachycují konverzaci přítomných osob. Kam nemůže odposlouchávací zařízení, nastoupí placení udavači. Zapisují si, s kým se stýkáte, při namátkových kontrolách v domácnostech zjišťují, zda neposloucháte jinou rozhlasovou stanici než státní, zajímají se, s kým randí vaše dcera. Pokud se jim nápadník nezamlouvá, úřady románek zakážou.

Profesionálními udavači se často stávají postarší sousedky, které vám koukají až do talíře. V KLDR nejde o metaforu, ale doslovné vyjádření. Z takového talíře se totiž dá leccos vyčíst - větší porce jídla nebo častá konzumace masa naznačuje, že jste na tom podezřele lépe než zbytek ulice. Vznikne důvod k vyšetřování, kde jste to jídlo vzali a čím jste zaplatili.

Privilegované vrstvy si mohou dovolit počítač. Ten ale musí být registrován na vládních úřadech a smíte ho připojit jen k vnitrostátnímu internetu, který zobrazuje pouze severokorejské webové stránky. Komunikace se zahraničím je přísně zakázána. Do ciziny se nedovoláte ani z mobilních telefonů. (Zdroj: abcnews.go.com)

Utrpení posádky lodi USS Pueblo: Námořníci byli v KLDR zajati a brutálně mučeni
Magazín

Utrpení posádky lodi USS Pueblo: Námořníci byli v KLDR zajati a brutálně mučeni

Ačkoli se komunismus původně zrodil z rovnostářských myšlenek, severokorejská společnost rovnost nezná. Občané jsou rozděleni do tří základních skupin a dalších asi 50 podskupin, které se liší ekonomickou úrovní i přiznáním občanských práv. Nejvýše stojí "loajální" vrstva, tvořená potomky dělníků a odbojářů, kteří kdysi bojovali proti japonské okupaci. U těchto rodin se předpokládá oddanost režimu a ochota udávat druhé. Za odměnu se "loajální" těší lepší stravě, a mohou si dokonce pořídit osobní auto.

Nejširší "kolísavá" vrstva tvoří jakousi střední třídu, kterou je potřeba neustále kontrolovat a prověřovat. Nejhůře je na tom ovšem vrstva "nepřátelská", jež se zrodila z někdejších soukromých obchodníků, soudců a vlastníků půdy. Jejich potomci dnes žijí v nejhorší bídě v zapadlých venkovských oblastech.

Společenský status zvaný "Songbun" se v KLDR dědí po předcích a připomíná kastovní systém Indie. Z určité příčky nikdy nemůžete poskočit výše, zato na nižší úroveň vás sesadí pro maličkost, přičemž se s vámi sveze celá rodina. Sestup v Songbun vždy znamená ještě větší chudobu, než v které jste žili doposud. Svobodně a bez obav se v Severní Koreji proto ani nenadechnete, natož abyste promluvili. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Tagy Big Brother George Orwell Indie rodina Severní Korea Velký bratr