Kam zmizely děti slavné Kleopatry?

O dětech Kleopatry VII. se toho mnoho neví. Historici sbírají střípky jeden po druhém, aby rozluštili hádanku jejich osudu. Předpokládá se, že pokud se o nich nepíše, pak nejspíš zemřely. Kronikáři starověku bohužel nevěnovali větší pozornost tomu, kdy a jak se to stalo.

Kleopatřiny děti

Když Kleopatra a Markus Antonius v námořní bitvě prohráli, rozhodli se oba ukončit svůj život. Unikli a nikdy nemuseli stát tváří v tvář vítěznému Oktaviánovi. Zato jejich děti ano.
S Markem Antoniem měla Kleopatra dvojčata “Slunce” a “Měsíc”. Jejich celá jména byla Alexander Hélios a Kleopatra Seléné. Nejmladším potomkem stejného páru byl Ptolemaios Filadelfos.
Nejstarší syn Kleopatry Ptolemaios XV. Caesarion (Filopatór Filometór Kaisarion) byl sice synem samotného Caesara, ale nemanželským. Navíc nebyl římským občanem a jeho vlastní otec jej vůbec nezmínil v poslední vůli. Caesar naopak adoptoval Oktaviána, který se tak stal následníkem a přinesl zkázu ptolemaiovské dynastii vládnoucí v Egyptě již od doby Alexandra Velikého.

Děti Kleopatry měly život naplánovaný

Jak se sluší a patří v královských rodinách, Kleopatra plánovala život svých dětí ve velkém předstihu. Nejstarší Caesarion vládl po jejím boku. Alexander Hélios, řečený “Král králů”, se měl stát vládcem Arménie, části Persie, Médie a dalších území mezi řekami Eufratem a Indem. Nejmladší syn měl panovat v Sýrii, ale neví se, zda zemřel ještě malý nebo nepřežil cestu do Říma, kam děti po Kleopatřině smrti Oktavián poslal. Caesariona nechal Oktavián rovnou zavraždit, a tak svoji matku přežil jen o 11 dnů.
Alexander Hélios se svojí sestrou do Říma sice dorazil, ale později se z dějin tiše vytratil bez záznamů o jeho životě, respektive smrti.

Kleopatra Seléné čili Kleopatra VIII.

Kleopatra Seléné zůstala jediným žijícím potomkem ptolemaiovské dynastie a své role se zhostila po vzoru matky. Dětství stávila v Alexandrii, ale od deseti let žila v Římě a vdala se za následníka trůnu severoafrického království Numidie.
Se svým manželem Jubou II. vláda Mauretánskému královstí, které je dnešním Alžírem. Zde přebudovali hlavní město a přejmenovali jej na Caesareu. Do země povolala učence, umělce a rádce z Alexandrie, kteří byli dříve u dvora její matky. Kleopatra Seléné měla s Jubou syna a dceru.

Syn Ptolemaios Mauretánský byl posledním vládnoucím ptolemaiovcem a Mauretánii vládnul po boku svého otce i po smrti obou svých rodičů. Mauretánie byla v té době nejbohatším královstvím, které spadalo pod správu Říma. Ptolemaios po vzoru rodičů podporoval nejen ekonomický, ale také kulturní rozvoj země, které vládnul. Jeho osud zpečetil Caligula, který jej napřed přivítal v Římě se všemí poctami jako krále, ale následně vydal příkaz na jeho zavraždění.

Zdroje: www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org