V průběhu věků byl Kleopatřin obraz pečlivě utvářen různými historickými zprávami, literaturou a uměleckými interpretacemi. Její pověst okouzlující mocné římské vůdce, jako byli Julius Caesar a Markus Antonius, ještě více podpořila mystiku, která ji obklopovala, a vykreslila ji jako svůdnou pokušitelku, která využívala své krásy k manipulaci s lidmi kolem sebe.

Názory na její krásu se různí

Otázka Kleopatřina fyzického vzhledu však zůstává předmětem diskusí. Starověcí historikové popisují její krásu protichůdně. Římský historik Cassius Dio ji popsal jako "ženu nadmíru krásnou", jejíž vzhled byl "oslnivý na pohled". Naproti tomu řecký historik Plútarchos, píšící o více než století dříve, naznačil, že její krása nebyla zcela nesrovnatelná a že ty, kdo ji viděli, neohromila. Vzhledem k nedostatku dobových svědectví je obtížné jednoznačně určit její skutečný vzhled.

Absence dochovaných bust, které by byly Kleopatře spolehlivě připsány, tuto záhadu ještě umocňuje. Starověké mince sice nabízejí záblesky její podoby, ale tato vyobrazení se značně liší, od průměrně vypadajících až po zobrazující rysy, které byly pravděpodobně motivovány spíše politicky než realistickým ztvárněním jejího fyzického vzhledu. Navíc se ideály krásy ve starověku výrazně lišily od ideálů moderní západní společnosti.

Nejen fyzická krása

Zdá se, že Kleopatřin půvab přesahoval pouhé fyzické atributy. Soudobé popisy vyzdvihují její šarm, charisma a inteligenci. Dio si všímal jejího "nejlahodnějšího hlasu" a schopnosti udělat se každému příjemnou, zatímco Plútarchos zdůrazňoval její "neodolatelný půvab", podnětnou konverzaci a podmanivý účinek jejích řečí. Naznačuje to, že její půvab byl mnohotvárnou kombinací vlastností, které přesahovaly fyzickou krásu.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Okouzlila dva nejmocnější muže své doby

Zatímco otázka Kleopatřiny fyzické krásy zůstává předmětem spekulací, její historický význam je nepopiratelný. Její odkaz jako vládkyně, stratéga a diplomata podtrhuje její inteligenci a vynalézavost. Navíc Kleopatřina schopnost okouzlit dva nejmocnější muže své doby, Julia Caesara a Marka Antonia, naznačuje, že její půvab zdaleka přesahoval její fyzický vzhled. Pokud by vypadala jako dnes, není se čemu divit. Podívejte se na její moderní tvář:

V moderním kontextu zůstává otázka Kleopatřiny krásy otevřená interpretaci. Její trvalý vliv na kulturu a její pověst inteligentní a vlivné ženy naznačují, že její půvab nebyl dán pouze konvenčními měřítky fyzické atraktivity. Naopak, Kleopatřin šarm a charisma v kombinaci s její strategickou prozíravostí jí zajistily místo v dějinách jako podmanivé a ikonické postavě, která překonává omezení doby a vzhledu.

Zdroje: www.heritagedaily.com, www.britannica.com, penelope.uchicago.edu