Kleopatra, poslední královna starověkého Egypta, je často zobrazovaná jako svůdná kráska, ale historické zprávy vykreslují mnohem odlišnější obraz. Římští spisovatelé, vedeni Oktaviánovou propagandou, se snažili Kleopatru očernit a snížit pověst Marka Antonia. Líčili ji jako svůdnici, která využívala své krásy k manipulaci s muži, a utvrzovali tak představu Kleopatry jako exotické krásky.

Mnohem víc než krása

Vyváženější zprávy z pramenů, jako je Plútarchos, však ukazují, že Kleopatřin půvab nebyl závislý pouze na fyzickém vzhledu. Místo toho byla vysoce vzdělaná, ovládala několik jazyků a měla neodolatelnou osobnost, která svým přesvědčivým projevem zaujala lidi kolem sebe.

Starověké mince ražené v době Kleopatřiny vlády nabízejí pohled na to, jak se prezentovala svým poddaným. Ačkoli neexistují žádné sochy nebo busty v životní velikosti, které by bylo možné s konečnou platností identifikovat jako Kleopatřiny, mince poskytují cenné vodítko. Je na nich zobrazená s rysy, jako je akvilínový (neboli hákovitý) nos, špičatá brada, vlnité vlasy svázané do drdolu a rozevlátý oděv.

Z čeho můžeme usuzovat o její kráse

Stříbrný hemiobol z doby kolem bitvy u Actium (31 př. n. l.) zobrazuje jemnější diadémový portrét s oválným obličejem, plochou tváří, širokýma a špičatýma očima mandlového tvaru, výrazným nosem a plnými rty. Jiná bronzová mince představuje naturalističtější portrét s hladkým krkem a vlasy upravenými do melírované účesu svázaného širokou kšticí.

Jediným dochovaným sochařským portrétem, který se podobá Kleopatřině mincovní podobizně, je mramorová hlava nalezená podél Via Appia, v současnosti uložená ve Vatikánských muzeích. Navzdory chybějícímu nosu socha zpochybňuje představu, že Kleopatra byla neatraktivní.

Co říká moderní věda

V posledních letech byla k vytvoření přesnějšího zobrazení Kleopatřina vzhledu použita technologie rekonstrukce obličeje. Cílem této rekonstrukce je založit podobu na lebce, což poskytuje objektivnější pohled na její rysy. Takový přístup naznačuje, že Kleopatřina krása nemusela být podle starověkých ani moderních měřítek výjimečná, ale nebyla ani neatraktivní. Podívejte se na rekonstrukci její tváře:

Zdroj: Youtube

Kleopatřin půvab a moc nakonec přesahovaly její fyzický vzhled. Její inteligence, důvtip a strategická prozíravost hrály klíčovou roli v tom, že dokázala uzavírat spojenectví s vlivnými muži, jako byli Julius Caesar a Markus Antonius, což jí zajistilo místo nejbohatší a nejmocnější panovnice helénistického Středomoří.

Je nezbytné oddělit mýtus a hollywoodský půvab od historických důkazů. Když si uvědomíme její ohromný intelekt a strategickou genialitu, můžeme lépe ocenit skutečnou povahu této pozoruhodné královny, která utvářela běh dějin.

Pro zajímavost uvádíme, že na internetu a na YouTube kanále najdete několik nejrůznějších rekonstrukcí Kleopatřiny tváře - krásné i ty méně lichotivé.

Zdroje: www.historyextra.com, www.worldhistory.org, www.britannica.com