Hrobka poslední egyptské královny je pro archeology velkou nevyřešenou záhadou. Navzdory velké slávě této legendární královny, která byla po tisíce let zvěčněna jako krásná svůdkyně, je osud jejího těla a poloha její hrobky dodnes tajemstvím.

Na dokument v češtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Záhady jedné z nejkrásnějších žen historie

Nikdo nedokáže říct, zda Kleopatra zemřela na nějakou nemoc, nebo byla otrávena či otrávila sama sebe. Víme o ní, že byla milenkou Julia Caesara a Marka Antonia, a předpokládá se, že spáchala v roce 30 př. n. l. sebevraždu. Spekuluje se buď o uštknutí jedovatým hadem kobrou, anebo o vypití jedu. Tvrdilo se, že je pohřbena spolu s Antoniem v mauzoleu. Někteří se domnívají, že byla pohřbena v Alexandrii, kde se narodila a vládla – místo je však nyní zatopené, jiní naopak tvrdí, že místo jejího posledního odpočinku by mohlo být asi 50 kilometrů daleko, ve starověkém chrámu Taposiris Magna, který postavili její ptolemaiovští předkové v deltě Nilu. Na místě chrámového oltáře na tomto místě, kde měli kněží přinášet oběti bohům, bylo objeveno 200 mincí s Kleopatřiným jménem a její tváří.

Za léta pátrání po jejím hrobě již bylo několikrát sděleno, že objevení Kleopatřina hrobu je na spadnutí, dodnes ale není ani jeden nález stoprocentně potvrzen. Na počátku tohoto roku byla v Egyptě opět objevena hrobka, o níž se vědci domnívají, že patří právě slavné Kleopatře.

Mumie coby Kleopatřini průvodci

Kleopatra byla největší ženou své doby a jednou z nejkóničtějších postav starověkého světa. I proto jsou nejasnosti kolem jejího života i smrti dodnes tak atraktivní. Když byly před necelými dvěma lety nalezeny v Taposiris Magna dvě mumie vysoce postavených osob, u nichž se prokázalo, že byly Kleopatřinými současníky, objevila se nová naděje, že by mohla být lebka této královny skutečně objevena. Přestože pohřební komora byla po dobu 2 000 let neporušená, mumie jsou ve špatném stavu, protože do hrobky prosakovala voda. Jedná se navíc o vůbec první hrobku objevenou v této oblasti.

Obě mumie byly zcela pokryty plátkovým zlatem a jedna z nich nesla obraz skarabea, symbolizujícího znovuzrození, namalovaný také plátkovým zlatem. Tolik cenného kovu znamená, že se jednalo o představitele té nejvyšší vrstvy, protože tento luxus si nikdo jiný nemohl dovolit. Mumie byly podrobeny dalšímu výzkumu. Po rentgenovém vyšetření bylo řečeno, že jde o muže a ženu, možná kněze, kteří hráli klíčovou roli při udržování moci faraonů.

Vydá Taposiris Magna další svědectví?

Pravdou je, že objev neporušené hrobky v Taposiris Magna je dalším nadějným krokem k tomu, že se v blízkosti najde i Kleopatřina hrobka. Nalezené mumie by mohly být další stopou. Vykopávky v Taposiris Magna vede již 14 let doktorka Kathleen Martínezová, která si je jista, že je na dobré stopě. Podle ní bylo zatím prozkoumáno jen nepatrné procento rozsáhlého naleziště.

Zdroje:

shortinfos.net, afrinik.com, www.theguardian.com, historicaleve.com