Klerksdorpské koule mají svůj název podle jihoafrického městečka Ottosdal na severozápadě země, kde byly dělníky v pyrofytových dolech vykopány. Na prví pohled zaujal jejich kulovitý nebo vejčitý, naprosto dokonalý tvar, který zařadil koule mezi předměty tzv. "artefaktů mimo místo".

Na některé vyvrácené mýty kolem těchto koulí se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Klerksdorpské koule nejsou žádnou záhadou

Kromě toho, že byly koule často označovány za podivné předměty bez jasného původu, objevilo se i tvrzení, že by mohly být dinosauřími vejci, což je samozřejmě nesmysl, anebo že jde o mimozemské úlomky nebo lidské artefakty.

Červenohnědé, většinou zploštělé koule mají různou velikost. Ty nejmenší nejsou velké ani jeden centimetr, zatímco ty největší dosahují průměru až 10 cm. Některé jsou hladké, jiné jsou zdobeny nejčastěji třemi rovnoběžnými drážkami probíhajícími kolem rovníku.

Mezi artefakty mimo místo byly zařazeny proto, že působí tak, jako by je někdo vyrobil. Protože jsou ale staré tři miliardy let, není možné, aby na nich pracovala jakákoli forma inteligentního života. A právě to vzbudilo četné spekulace, než bylo objasněno, že koule nejsou záhadné. Dokonce ani trochu.

Nejpopulárnější tvrzení dokonce zatáhlo do identifikace Klerksdorpských koulí NASA, která však koule nikdy nezkoumala, natož aby tvrdila, že jsou tak přesně vyvážené, že mohly vzniknout pouze v beztíži. Stejně tak nepravdivé je tvrzení, že koule jsou vyrobeny z materiálu, zřejmě kovu, tvrdšího než ocel. Tvrdost oceli totiž závisí na typu slitiny a jejím zpracování, takže není jednoznačná.

Podobné objekty jinde na světě

Ač se zejména stoupenci konspiračních teorií nechali slyšet, že koule mají něco společného s dávnými astronauty, šířkové hřebeny a rýhy, které jsou na Klerksdorpských koulích jsou, stejně jako ony samy, zcela přirozené. Podobné objekty byly nalezeny i na jiných místech na Zemi, například v jižním Utahu, ve státě New York nebo v Austrálii.

O těch na Kostarice, které jsou mnohonásobně větší, pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

Také stáří těchto dalších artefaktů je něco kolem 2,8 miliardy let.

Nyní jsou vzorky Klerksdorpských koulí uloženy ve stejnojmenném muzeu v Klerksdorpu, což je město vzdálené asi 70 km od Ottosdalu.

Dohady a teorie

Pojďme se vrátit zpět k „objektům mimo místo“. Jde o termín, s nímž přišel americký přírodovědec a kryptozoolog, který takto označil předměty historického, archeologického nebo paleontologického zájmu, jež však byly nalezeny ve velmi neobvyklém nebo zdánlivě nemožném kontextu. Obecně vypadaly, jako by předběhly svou dobu. Byly natolik vyspělé, že se zdálo, že není možné, aby odpovídaly době, do níž byly časově zasazeny.

Podle některých jsou podobné předmět důkazem přítomnosti umělé inteligence ještě dříve, než se na Zemi objevili lidé.

Zdroje:

www.amusingplanet.com, en.wikipedia.org, en.wikipedia.org