Změna klimatu způsobená člověkem tak nutí zvířata, aby se přizpůsobila. Důvodem je narušení ekologické sítě, kterou obývají.

Opice se začínají vyvíjet jako lidé

Více než 100 vědců trávilo doslova tisíce hodin pozorováním opic na Madagaskaru a ve Střední a Jižní Americe. Výsledky, které přinesly, jsou překvapivé.

Primáti, kteří jsou dle nich více vystaveni predátorům, aby unikli horku a našli potravu, stále tráví převážnou většinu času na stromech. Druhy, které však žijí v bezpečí, mají poměrně velký sklon přizpůsobit se trávení času na zemi.

Důvody jsou prosté. Na zemi mají tito živočichové mnohem rozmanitější stravu, nacházejí se ve větších společenstvích, což pocit bezpečí ještě zvyšuje a fyziologicky je pohyb po zemi mnohem jednodušší.

Opice tak čím dál více sestupují ze stromů, aby měly větší šanci přežít i do budoucna, uvedl Tim Eppley, postdoktorand ze San Diego Zoo Wildlife Alliance. Eppley je hlavním autorem studie, která byla publikována v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

K evoluci je nutí klimatické změny

Se zrychlujícím se globálním oteplováním a rozšiřujícím se odlesňováním a následnými požáry budou primáti, kteří jsou této adaptace schopní, ve velké výhodě. Ti, jež takový přechod neumí, pak budou stále více ohroženi.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Nebudou schopni žít dlouho," řekl Eppley. To by však nakonec ekologické problémy mohlo zhoršit. Ohrožená by byla i další zvířata, vyskytující se ve zranitelných lesních biotopech. Například lemuři. Právě ti totiž hrají důležitou roli při šíření semen stromů. "Jakmile se zbavíte lemurů, nastane celý kaskádový efekt," dodává Eppley.

Vědci uvedli, že výzkum poukazuje na známky naděje na odolnost zranitelných živočichů a ekologických systémů, a zároveň zdůraznili, že je třeba zpomalit oteplování a ztrátu stanovišť nebo jim zcela zabránit.

"Primáti na Madagaskaru jsou již nyní nejohroženější na světě, ale studie, jako je tato, nám ukazují, že mohou být schopni najít útočiště před nejhoršími klimatickými změnami tím, že se pružně přizpůsobí a budou trávit více času v oblastech s nižšími teplotami," uvedla Amanda Korstjensová, profesorka behaviorální ekologie na Bournemouth University ve Velké Británii. "Studie však také zdůrazňuje důležitost zachování zdravých lesních biotopů, aby primáti mohli využívat omezené možnosti, které mají vzhledem ke globálnímu oteplování."

Zdroje:

anomalien.com

ordonews.com

insideclimatenews.org