V reakci na nejnovější zjištění Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) generální tajemník OSN António Guterres zdůraznil, že pokud vlády na celém světě nepřehodnotí své energetické politiky, stane se svět neobyvatelným místem.

Nejvarovnější zpráva v historii lidstva

Gutteres naléhá, aby všechny země výrazně snížily spotřebu fosilních paliv, rozšířily přístup k elektřině, zlepšily energetickou účinnost a zvýšily využívání alternativních paliv, jako je vodík.

Pokud nebudou brzy přijata opatření, ocitnou se některá velká města pod vodou, uvedl Guterres a rovněž předpověděl "bezprecedentní vlny veder, děsivé bouře, rozsáhlý nedostatek vody a vyhynutí milionu druhů rostlin a živočichů".

Bohužel to není fikce ani přehnaná nadsázka. Je to pouze přirozený výsledek naší současné energetické politiky. Globální oteplování je více než dvojnásobné oproti limitu, dohodnutému roku 2015 v Paříži, a to 1,5 stupně Celsia.

Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu, kterou sepsaly stovky předních vědců a kterou odsouhlasilo 195 zemí, poskytuje vědecké důkazy na podporu tohoto varovného hodnocení. Emise skleníkových plynů, které vznikají v důsledku lidské činnosti, se od roku 2010 zvýšily "ve všech hlavních odvětvích na celém světě".

Sám Guterres pak označil poslední zprávu IPCC za "litanii porušených klimatických slibů", která odhalila "zející propast mezi klimatickými sliby a realitou".

Máme tři roky na to, abychom odvrátili katastrofu

Napsal, že vlády a korporace s vysokými emisemi nejen že zavírají oči, ale "přilévají olej do ohně tím, že pokračují v investicích do průmyslových odvětví. Právě ta razantně poškozují klima.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vědci varují, že se již nebezpečně blížíme k bodu zvratu. Právě ten by mohl vést ke katastrofickým a nevratným klimatickým dopadům. Dle věděckého zkoumání máme necelé tři roky na to, abychom něco změnili a tuto katastrofu se pokusili odvrátit.

Autoři zprávy dále uvádějí, že rostoucí podíl emisí lze připsat především městům a obcím. Znepokojivě pak dodávají, že snížení emisí, které se podařilo v posledním desetiletí získat zpět, "bylo menší než nárůst emisí v důsledku rostoucí globální aktivity v průmyslu, zásobování energií, dopravě, zemědělství a stavebnictví".

IPCC se vyjádřil pozitivněji. Zdůraznil, že je stále možné snížit emise do roku 2030, a to o více než polovinu. Vyzval vlády všech zemí, aby zintenzivnily opatření k omezení emisí.

Orgán OSN by rovněž uvítal výrazné snížení nákladů na obnovitelné zdroje energie, a to až o 85 % v případě solární a větrné energie a baterií.

Zdroje:

gizmodo.com

www.bbc.com

www.theguardian.com