Téměř všichni klimatologové se dnes shodují na tom, že vliv společnosti na zemské klima je dlouhodobě odlišitelný "od šumu v pozadí přirozené proměnlivosti".

Na konci dubna byla zveřejněna nová studie, která varuje před dalším lidským konáním a její závěr zní, že „pokud se zemský systém dostane do oblasti chaotického chování, ztratíme veškerou naději, že problém nějak vyřešíme". Za studií stojí autorský tým vědců z katedry fyziky a astronomie na portugalské univerzitě.

Konejme, dokud je ještě možnost

Jak se mění počasí a podnebí na naší planetě, víme. Potýkáme se se suchem, vlnami veder a pak zase v květnu zapadáme sněhem tam, kde by to nikdo dříve nečekal. Naše planeta je zmatená a tuto zmatenost způsobují lidé a naše vynálezy. I když si důsledky klimatických změn uvědomujeme, je potřeba se pozastavit nad tím, co se stane, když se zemský systém dostane do oblasti chaotického chování. Pak už totiž nepůjde dělat nic.

Není zřejmě lepšího příkladu než toto video:

Zdroj: Youtube

Vědci totiž zjistili, že nad určitou kritickou prahovou teplotou pro zemskou atmosféru se může spustit cyklus zpětné vazby. A jeho důsledkem je nevyhnutelně chaos. Navíc existují určité náznaky, že jsme tento kritický bod již asi překročili, ale stále ještě není pozdě na odvrácení klimatické katastrofy.

I když studie nepředstavuje kompletní simulaci klimatického modelu, jasně dokládá, kam směřujeme, pokud neomezíme změny klimatu a nekontrolované využívání fosilních paliv.

Co je chaos?

Naprostý opak periodicity, cykličnosti a pravidelnosti. Naopak u chaosu se o stabilitě nedá mluvit v žádném případě. Neexistuje v něm ani rovnováha, ani opakovatelné vzorce. To by v praxi znamenalo, že by neexistovala pravidelná roční období, děly by se extrémní změny a události a průměrná teplota na Zemi by mohla divoce kolísat, takže by nebylo možné předpovědět ani předurčit zhola nic.

Nebylo by už dále možné předpovědět chování zemského systému v budoucnosti a lidstvo by ztratilo jakoukoli schopnost kontrolovat a řídit zemský systém a s ním i biosféru, která by možná už nebyla uzpůsobena životu.

Co se děje?

Naše Země zažívá masivní změny v klimatických vzorcích, které jsou obvykle způsobeny například změnami na oběžné dráze Země nebo masivním nárůstem sopečné činnosti. Tak tomu alespoň bylo dříve, kdy neměli hlavní slovo lidé. Ti se stali v posledních letech největším důvodem jakýchkoli klimatických změn. Lidé pumpují do atmosféry stále více uhlíku, čímž vytváříme novou éru antropocénu. Název pochází od toho, že za touto nežádoucí změnou stojí právě lidé. Skutečnost, že v první dekádě roku 2000 nedošlo k výraznému globálnímu oteplení, odpovídá "současnému výskytu klimatického šumu a oteplení způsobeného skleníkovými plyny".

Fázové přechody jsou nám známé a nejlepším a nejjednodušším případem jsou tři skupenství vody – voda, pára a led. Jenže ke stejným fázovým přechodům dochází i v zemském klimatu, díky němuž se střídají roční období anebo počasí. Ale tyto vzorce se pomalu, ale jistě mění a člověk vytvoří na Zemi nový soubor vzorců počasí.

Antropocén je teplejší období. Ale má stabilitu.

Podle toho, jak se budeme v příštích desetiletích chovat, takové vzorce počasí se ustálí.

Vědci ve studii vymodelovali situaci s množstvím uhlíku v atmosféře. Je jasné, že každé množství má své hranice a jednou přirozeně dosáhne určitého limitu. Stejně jak to i s uhlíkem, jehož produkci zachytila logistická mapa. Jakmile dosáhneme hranice produkce uhlíku, zemské klima se stabilizuje na nové, vyšší průměrné teplotě. A v tuto chvíli víme, že tato teplota zvyšuje hladiny moří a má za následek extrémní výkyvy počasí.

Pokud však dojde ke špatnému scénáři, pak bude výsledkem lidské činnosti právě chaos.

Podívejte, co by se stalo geograficky se zemí, kdyby se klima změnilo:

Zdroj: Youtube

A to nám za to jistě nestojí.

Zdroje:

www.linkedin.com/pulse/climate-chaotic-system, www.livescience.com, www.heartland.org, wattsupwiththat.com