Duchovní ve starém Egyptě měli jiné poslání. Kněžský úřad byl v Egyptě zavedený již v raně dynastickém období, ale rozvinul se ve Staré říši - v době, kdy byly budované velké mortuární komplexy, jako byla Gíza a Sakkára. Kněží a kněžky nekázali, nevykládali písmo, neprováděli proselytismus ani týdenní bohoslužby. Jejich jedinou povinností byla péče o boha v chrámu. Ženy byly častěji kněžkami ženských božstev, zatímco muži sloužili většinou mužům. Postavení boží manželky Amona, které zastávala žena, se nakonec stalo stejně mocným jako postavení krále. Kněží a kněžky nepracovali na plný úvazek, ale byli rozděleni do "hlídek" a sloužili v chrámu každý čtvrtý měsíc.

Analýzou staroegyptského umění a artefaktů vědci pečlivě rekonstruovali rysy a vlastnosti těchto uctívaných žen. Ve videu se nám představují animované obrazy, které vizuálně znázorňují tyto kněžky:

Zdroj: Youtube

Tváře kněžek

Na základě těchto historických poznatků odrážejí oživlé tváře kněžek estetické ideály starého Egypta. Podíváme se tak do tváří těch nejvýznamnějších, jako byly Meresamun, kněžka a zpěvačka v Karnaku, Nefret-Mut, žijící a vystupující v Thébách, a Tothmea.

Podoba všech tří kněžek je rekonstruovaná na základě jejich mumií. A všechny byly neuvěřitelně krásné. Jejich rysy jsou často zobrazované se symetrickýma, mandlovýma očima, jemně klenutým obočím a plnými, smyslnými rty. Tyto kněžky, zdobené složitými pokrývkami hlavy, šperky a propracovanými účesy, vyzařují eleganci a božskou autoritu.

Ve videu vidíme jen tváře, ale jiná animovaná vyobrazení navíc umožňují nahlédnout do pestrého světa staroegyptského odívání. Kněžky jsou zobrazené ve splývavých rouchách, často zdobených složitými vzory a symboly, které měly náboženský význam. Jejich oděvy a doplňky odrážejí bohatství a symboliku spojenou s jejich posvátnými rolemi.

Co dělaly kněžky?

Podle World History Encyclopedia zastávaly kněžky ve starověkém Egyptě vážené postavení v náboženských institucích. Hrály důležitou roli při rituálech a obřadech a působily jako prostřednice mezi bohy a smrtelníky. „Kněžky zpívaly, tančily a hrály hudbu během rituálů a obětí, čímž pomáhaly navázat spojení mezi pozemskou a božskou říší."

Ačkoli podrobnosti jsou nejasné, duchovní museli před nástupem do své funkce projít určitým zasvěcovacím rituálem. Povinností a rituálů však bylo tolik, kolik bylo kněží, ale vysoce postavení duchovní se denně účastnili dvou, které byly považované za mimořádně důležité: Zapalování ohně a tahání šroubu.

I když animovaná ztvárnění nabízejí interpretaci založenou na dostupných historických důkazech, poskytují hmatatelné spojení s minulostí a umožňují nám představit si kněžky starého Egypta jako živé, dýchající osoby. Prostřednictvím jejich animovaných tváří se můžeme ponořit do bohaté tapiserie staroegyptských náboženských praktik a hlouběji pochopit roli, kterou tyto kněžky hrály ve své společnosti.

Zdroje: www.worldhistory.org,  www.historyanswers.co.uk, en.wikipedia.org/wiki/Book_of_the_Dead, en.wikipedia.org/wiki/Meresamun