Karel byl jedním z nejmocnějších mužů 16. století a během své více než čtyřicetileté vlády řídil rozsáhlou říši, která zahrnovala velkou část západní Evropy a Ameriky. Byl rakouským císařem Svaté říše římské a arcivévodou v letech 1519 až 1556. Zároveň byl i španělským králem a pánem Nizozemska jako titulární vévoda burgundský, takže se jednalo o jednoho z nejmocnějších evropských panovníků všech dob. Vládl územím v Evropě a Americe, a i proto se musel na svých evropských panstvích vypořádat s výzvami náboženských konfliktů mezi katolicismem a protestantismem.

Karel V. vedl také četné války proti Francii a Osmanské říši.

Když nakonec z funkce císaře abdikoval, přešel titul na rakouské Habsburky. 

Dopis Karla V. byla šifra

V době své politické moci adresoval Karel V. dopis Jeanu de Saint-Mauris. Tento dopis byl na spoustu let zapomenut. I po jeho objevení však nikdo nerozuměl ani slovu z toho, co v dopise stálo. Král totiž použil tajný kód.

V roce 2019 se o dopise dozvěděla kryptografka Cecile Pierrotová. Dva roky po něm pátrala a když jej konečně v roce 2021 spatřila, všimla si, že nese podpis Karla V. Ničemu jinému ale nerozuměla a obsah dopisu označila za zcela nepochopitelný. Pak se do něj ale ponořila, a přece jen se jí něco povedlo rozluštit. Při pečlivé práci podpořené počítači nakonec identifikovala asi 120 symbolů, které Karel V. používal. Na video o šifře Karla V. se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kombinace šifer

Rozluštění dopisu, který císař napsal v roce 1547 svému velvyslanci ve Francii, trvalo týmu z výzkumné laboratoře Loria ve východní Francii šest měsíců. Pierrotová se nakonec nechala slyšet, že v dopise jsou celá slova zašifrována jediným symbolem: Císař nahrazoval samohlásky přicházející po souhláskách značkami. Pierrotová se domnívá, že se při šifrování nechal Karel V. pravděpodobně inspirovat z arabštiny. Jako další šifru pak použil symboly, které nic neznamenají. Chtěl tak zmást případného protivníka snažícího se zprávu rozluštit.

"Byla to namáhavá a dlouhá práce, ale skutečně došlo k průlomu, který nastal během jednoho dne, kdy jsme najednou měli správnou hypotézu," řekla Pierrotová, které se náhle podařilo z dopisu vyluštit jednu větu. Pak pozvala na pomoc další historický tým a kód rozluštili. K tomu mimo jiné pomohl i další dopis od Jeana de Saint-Mauris, kde příjemce na okraj načmáral určitou formu přepisovacího kódu.

Každé rozluštění podobné historické památky je velkým průlomem, zejména když se o to vědci pokoušeli pět set let.

A co tedy v dopise stojí?

Dopis nakonec odhaluje ochladnutí vztahu mezi Františkem I. a Karlem V. v roce 1547. Oba dříve podepsali mírovou smlouvu, ale vztahy mezi nimi zůstaly napjaté. Hovořilo se dokonce i o velkém spiknutí proti Karlu V., které se údajně chystalo ve Francii. Karel se toho velmi obával. Nyní se badatelé budou snažit rozluštit a identifikovat i další dopisy mezi císařem a jeho velvyslancem.

Tato korespondence by mohla pomoci poodhalit atmosféru, která v Evropě v té době panovala. V tomto bouřlivém období došlo k řadě válek a napětí mezi Španělskem a Francií, které v té době vládl František I., renesanční panovník, který přivezl z Itálie Leonarda da Vinciho.

Zdroj: www.ancientpages.com, www.ndtv.com