Nicméně víme, jaké země by v takovém případě byly ty nejbezpečnější.

Studie ukázala, které země nejspíš přežijí kolaps civilizace

Studie s názvem: Analýza potenciálu pro vznik "uzlů přetrvávající komplexity" (www.sesync.org) tak jasně ukázala, jaké země by měli šanci na přežití. Studie vycházela z platných faktů, kterými jsou důsledky ničení životního prostředí, stále omezenější zdroje a také nekontrolovatelný růst naší populace. Právě ty pak celý svět vrhají do stavu blížícího se nebezpečí.

Dle vědců jsou tyto změny nevratné a díky energetické náročnosti naší společnosti takřka stoprocentní. Lidské úsilí tak zjevně překročilo limity tohoto světa a pokud v tom bude pokračovat i nadále, celý systém to vyvede z rovnováhy.

Lajcky řečeno to znamená, že pokud nezačneme ihned něco dělat, naše aktivity nadměrně vyčerpají všechny dostupné zdroje a nastane kolaps naší civilizace.

To, co jsme dlouho vídávali jen v amerických sci-fi filmech je tedy blíž, než by se mohlo zdát. Ne pro všechny země by tento kolaps byl ale fatálním. Některé by přežily.

Česko mezi nimi není

Tískané výsledky byly překvapivé. Největší šanci na přežití by podle nich pak měly tyto země:

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Na prvním místě se jasně umístil Nový Zéland. Aby bylo možné to určit, byly všechny země světa hodnoceny z hlediska schopnosti produkce potravin pro své obyvatelstvo, z hlediska ochrany svých hranic před masovou migrací a také udržením výrobní schopnosti. I proto byl Nový Zéland místem, který by při globálním kolapsu obhájil prvenství. Důvod je prostý. Tato země disponuje nízkým počtem obyvatel na jedné straně a vysokým podílem zemědělské půdy na straně druhé. Jeho přístup ke dvěma oceánům by mu také umožnil vyrábět energii z obnovitelných zdrojů.

Druhé místo obsadil Island. Ten disponuje podobnými benefity jako Nový Zéland, jen s menší plochou zemědělské půdy. Má obnovitelné zdroje a high tech ekonomiku. Na třetím místě se umístila Velká Británie. Ta, ač je hustě osídlenou zemí, zadává výrobu externím dodavatelům a ani nemá příliš obnovitelných zdrojů, však disponuje zcela jinou vlastností, která by při celkovém kolapsu obstála: Má potenciál odolávat otřesům.

Čtvrté místo získala Tasmánie díky nižšímu předpokládanému nárůstu teploty, než je celosvětový průměr. V důsledku toho by se mohla stát "místním útočištěm" velkých populací.

Na posledním místě pak skončilo Irsko. To disponuje velkým množstvím obnovitelných zdrojů energie, které však využívá jen částečně. Je zde tedy velký potenciál využití v budoucnu. Česko se bohužel neumístilo. Je tedy na místě nečekat a snažit se Zemi trochu šetřit.

Zdroje:

www.nytimes.com

www.theguardian.com

www.statista.com