Napoleon je často zobrazovaný jako malý muž, ale byl skutečně tak malý, jak je často líčeno? O tom se již napsaly desítky studií i článků. Navíc Napoleonova domnělá výška dala i název některým představitelům říše zvířat, i rybám. Například sunshine-colored desert goby, latinsky Chlamydogobius eremius je miniaturní, ale poměrně agresivní rybka, o které se říká, že trpí napoleonským komplexem. Ač pidirybka, beze strachu napadá větší samce, a vědci tvrdí, že menší samci, kteří jednají rychle a agresivně, vyplaší větší konkurenci ještě dříve, než si je stihne změřit, říká studie

Na svou dobu byl výškově nadprůměrný

Podle článku na serveru history.com byl Napoleon ve skutečnosti vyšší než průměrný Francouz své doby. Průměrná výška Francouze na konci 18. a na začátku 19. století byla přibližně 165 cm. Napoleonova výška byla naopak zaznamenaná jako 168 cm, tedy 5 stop a 6 palců.

Napoleon možná získal svou pověst kvůli bojovým strategiím. Rád se navíc obklopoval nadprůměrně vysokými vojáky. Jeho osobní garda způsobovala, že ve srovnání s těmito muži vypadal jako by byl malý. Navíc byl prý zlomyslný, což je povahový rys, který mohl podporovat jeho hádavou pověst. K té přispělo i to, že údajně rád zesměšňoval ženy a měl ve zvyku polévat jim šaty inkoustem nebo jídlem, když se mu nelíbil střih jejich látky.

Navzdory jeho skutečné výšce je Napoleon často zobrazovaný jako malý muž, částečně díky tehdejší britské propagandě. Britové, kteří byli Napoleonovými nepřáteli, šířili zvěsti o tom, že je malý, v naději, že podkopou jeho pověst a autoritu. Dokonce mu říkali "malý kaprál", aby ho zesměšnili. Na jeho účet vznikla i řada dobových karikatur.

Účinná propaganda sklidila ovoce

Tato propaganda byla tak účinná, že dodnes mnoho lidí věří, že Napoleon byl malého vzrůstu, což dalo vzniknout tzv. Napoleonovu komplexu. Tímto termínem jsou označováni malí muži, kteří si nedostatek výšky nadměrně kompenzují agresivním chováním. Vyskakují prostě jako čertíci z krabičky.

Jenže nejnovější výzkumy naznačují, že Napoleonova výška mohla být ještě vyšší, než se dosud předpokládalo. Podle článku na webu history.howstuffworks.com analyzoval tým francouzských vědců Napoleonovu posmrtnou masku a zjistil, že jeho lebka byla neobvykle velká. Naznačuje to, že jeho výška se mohla blížit 170 cm nebo být dokonce ještě vyšší.

Na poměrně nový dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Výzkumy pokročily, mýtus přetrvává

Navzdory důkazům, které naznačují, že Napoleon nebyl tak malý, jak je často zobrazovaný, mýtus o jeho nízkém vzrůstu stále přetrvává. Částečně za to může přetrvávající síla propagandy a lidská tendence věřit mýtům a legendám.

Představa, že Napoleon byl malý, je mýtus, který se v průběhu času udržuje i dodnes. Napoleonským komplexem údajně podle zlých jazyků trpí muži, kteří se velmi rychle pouštějí do rvaček, protože se cítí méněcenní vůči svým vyšším protějškům.

I když byl Napoleon možná menší než někteří jeho současníci, stále byl vyšší než průměrný Francouz své doby. I Napoleonův komplex neboli přesvědčení, že malí muži si nedostatek výšky kompenzují agresivním chováním, je stále populárním mýtem.

Zdroje: history.howstuffworks.com, www.history.com, journals.plos.org, www.ngv.vic.gov.au