Tvrzení, že kometa větší než zabiják dinosaurů by mohla do roku 2030 zničit Zemi, není podloženo vědeckými důkazy. S touto myšlenkou přichází především Graham Hancock, bývalý novinář a autor známý svými alternativními teoriemi o starověkých civilizacích. Hancock na základě své interpretace starověkých mýtů a archeologických nálezů předpokládá, že v roce 2030 by mohl Zemi zasáhnout 20 kilometrů široký úlomek komety ukrytý v proudu trosek komety Encke.

Ve své nejnovější knize Kouzelníci bohů Hancock tvrdí, že masivní kus žhavé horniny ukrytý v proudu komety by se mohl se Zemí s ničivými účinky srazit již za 13 let.

 

Historie se opakuje

Hancock, bývalý novinář a korespondent týdeníku Economist pro východní Afriku, tvrdí, že jeho výzkum poskytuje "nade vší pochybnost" důkaz, že před 11 600 až 12 800 lety byla vyspělá civilizace téměř zcela vyhlazena úlomky téže komety. Předpokládá, že Země by mohla v roce 2030 znovu projít stejným úsekem dráhy komety Encke, který obsahuje až 20 km široké "monstrum".

O tom je i toto video:

Zdroj: Youtube

Ačkoli mainstreamoví archeologové Hancockův výzkum odmítli jako pseudovědu, samostatná vědecká studie inženýrské školy Edinburské univerzity, publikovaná v časopise International Journal of Mediterranean Archaeology, podpořila jeho tvrzení, že přibližně před 13 000 lety zasáhla Zemi kometa, což mělo za následek minidobu ledovou. Hancockova teorie je založena na důkazech nalezených na starověkém nalezišti Gobekli Tepe v Turecku, které podle něj obsahuje rytiny zobrazující dávný zásah kometou.

 

Skryté nebezpečí: Fragment smrtící komety

Hancockova předpověď soudného dne pro rok 2030 se soustřeďuje na každoroční meteorický roj Taurid, kterým Země prochází v říjnu a listopadu. Předpokládá, že v roce 2030 bude Země procházet stejnou částí kometárního proudu, která před téměř 13 000 lety způsobila kataklyzmatický zásah komety. Astronomové se domnívají, že v proudu trosek zůstává ukryt 20 kilometrů široký tmavý fragment původní obří komety, který představuje značné nebezpečí pro veškerý život na Zemi.

 

Autor bestsellerů

Hancockova tvrzení sice čelí kritice vědecké obce, ale jeho předchozí knihy "Otisky prstů bohů" se prodalo 9 milionů výtisků a stala se bestsellerem. Tvrdí, že starověká civilizace, včetně obyvatel legendární Atlantidy, byla před téměř 13 000 lety zničena dopadem komety, což vedlo k tomu, že lidstvo muselo začít znovu od primitivních počátků.

Teorie versus NASA

Hancockova teorie vyvolala srovnání s předchozími spekulativními tvrzeními o dávných civilizacích a apokalyptických událostech. Někteří odborníci varují před interpretací starověkých mýtů a pozůstatků jako přímých důkazů skutečných událostí a zdůrazňují potřebu přísných vědeckých důkazů a odborného výzkumu.

Je sice pravda, že k dopadům komet a asteroidů v minulosti docházelo a že mohou představovat potenciální hrozbu pro Zemi, ale konkrétní tvrzení o dopadu komety do roku 2030 není založeno na vědeckém konsensu ani na věrohodných astronomických údajích. NASA a další vesmírné agentury aktivně sledují blízkozemní objekty (NEO) a poskytly by včasné varování, pokud by se významný asteroid nebo kometa dostaly na kolizní kurz s naší planetou.

Zdroje: www.dailytelegraph.com.au, www.express.co.uk