Po celém světě, od Grónska po Indonésii, se napříč dějinami vypráví více než 200 starověkých mýtů o katastrofách, které zničily lidskou civilizaci. Na ně se zaměřil spisovatel a bývalý novinář Graham Hancock. Je přesvědčený, že konec moderní společnosti se nezadržitelně blíží.

„K poslednímu kataklyzmatu došlo před 12 800 lety. Způsobilo masové vymírání velkých zvířat, jako byli mamuti a lenochodi. Zároveň téměř zahubilo naší rasu,” píše se pro Daily Mail. „Vše ale nasvědčuje tomu, že přeživší, v podobě primitivních lovců a sběračů, bojovali dál. Čerpali však z vědění jedinců, kteří znali tajemství technologií z dřívějšího věku. Tyto moudré nazývali bohy.”

Srážka komety se Zemí

Hancock je přesvědčený, že objevil vědecké důkazy o dávné katastrofě, která měla proběhnout v období mezi lety 10 800 a 9 600 př. n. l. Geologové ho nazývají mladší dryas. Bylo nejdrsnější a nejdéle trvající. Náhlé ochlazení mělo za následek pokles teplot v Grónsku a postup ledovců až k hranici mírného pásma. „Nejničivější změna však přišla, když se ledové čepice později zhroutily a způsobily rozsáhlou potopu."

Ničivé záplavy ale nepřišly náhodou. Podle pseudovědce měly být důsledkem dopadu meteoritu na Zemi. Jeho svědky měly být například indiánské kmeny. „Lidé z národa Lakota v současné Jižní Dakotě si již po generace předávají legendu o ohnivém výbuchu, jenž otřásl celým světem a zapálil lesy, prérie a zničil velká zvířata a zlé lidi. Poté přišly povodně.”

Spisovatel upozorňuje, že dávné mýty by neměly být vědeckou obcí přehlíženy. „V září roku 2014 předložil časopis Journal Of Geology důkazy o tom, že v hraniční vrstvě horniny, vzniklé v mladším dryasu, se vyskytují tzv. nanodiamanty. Jsem přesvědčený, že jsou pozůstatkem velkého tlaku a tepla způsobených dopadem vesmírného tělesa na naši planetu.” 

Konvenční odborníci však nad těmito tvrzeními stále kroutí hlavami. Mezi jejich hlavní argumenty patří například absence obrovského kráteru. „Je lákavé číst starověké i současné mýty jako příběhy o skutečných událostech,” říká doktorka Alice Gorman z katedry archeologie na Flinders University. „Ale je chybou předpokládat, že rozumíme tomu, za jakých okolností a s jakým důvodem byly tehdejší společností vytvořené.”

Klíčový rok 2030

Odkud se meteorit vzal? I na tuto otázku má Hancock odpověď. Měl pocházet z roje Taurid, kterým naše oběžnice prochází každý rok v říjnu a listopadu. Před téměř 13 000 lety se Země k těmto objektům přiblížila natolik blízko, že střet byl nevyhnutelný. V roce 2030 se podle něj mají naše oběžné dráhy opět protnout.

Zdroj: Youtube

Astrofyzik z Monash University Michael Brown je však názoru, že se nemusíme ničeho bát. „V dnešní době je téměř nemožné, aby NASA a další odborníci přehlédli těleso, jež by bylo tak velké, že by ohrozilo život na planetě. Tvrzení Grahama Hancocka představují pouze určitý druh nového sekulárního katastrofismu. Upravuje mýty a data tak, aby došel k apokalypse.”

Zdroje: www.dailytelegraph.com.au, www.express.co.uk, www.cs.wikipedia.org