K šíření života kosmickým prostorem přitom vůbec není zapotřebí žádné mimozemské civilizace a jejích létajících talířů. Biologické zárodky mohou stejně tak úspěšně cestovat vakuem uvnitř komet, asteroidů a úlomků odštípnutých z povrchu cizích planet po zásahu meteoritem.

"Můžete si je představit jako maličké astronauty, kteří sedí uvnitř zledovatělého kusu kamene a podaří se jim náročnou cestu přežít," říká astrofyzik Avi Loeb z Harvardské univerzity. "Pokud má asteroid dostatečnou velikost, mikroby mohou zamrznout hluboko v jeho nitru a odolat radiaci i extrémním teplotám, které objekt mění v ohnivou kouli. Jakmile asteroid exploduje na nové planetě, malí mimozemští kolonizátoři se začnou množit a přizpůsobovat místním podmínkám," míní vědec.

Komety jako nositelky života?

Jakkoli se taková teorie zdá být fantastická, vědci NASA v minulosti měli možnost pozorovat už dvě komety, jejichž složení je bohaté na organické látky. V prvním případě šlo o maličkou kometu 21P/Giacobini–Zinner, u které zaznamenali podivné infračervené záření, a druhým objektem byla kometa 67P/Čurjumov - Gerasimenko, jejíž prach nasbírala v roce 2017 sonda Rosetta. Ukázalo se, že polovinu vzorku tvoří organické molekuly.

Tato zjištění nabízejí zcela nový pohled na vznik života na naší planetě. Vědci si najednou už nejsou tak jistí, že k jeho zrodu došlo spontánně na domácí půdě, a otevírají hypotézu, že se k nám dostal z vesmíru.

"Protože stále nevíme, jak život na Zemi přesně začal, nemůžeme vyloučit možnost, že k nám jeho zárodky spadly z kosmu," prohlásil výzkumník NASA Joseph Nuth.

Život mohl vzniknout hned se sluneční soustavou

Výzkum komet není snadnou záležitostí. Přitom jsou to právě komety, které v sobě podle Nutha mohou skrývat odpověď na otázku, jakým způsobem se život kdysi dávno zformoval, ať už k tomu došlo kdekoli. Komety totiž pod svou ledovou krustou ukrývají materiál pocházející ještě z dob samotného vzniku sluneční soustavy. Cokoli se v nich schovává, bezpečně přečkalo miliardy let i smrtící kosmické záření.

"Pokud chcete nalézt organické sloučeniny, které byly ve sluneční soustavě k dispozici na samém počátku existence Země, měli byste je hledat v kometách," uzavírá Joseph Nuth.

Zdroje: https://astronomy.com/, https://www.inverse.com/, https://www.dailymail.co.uk/