Dnešní doba se podobá konci doby bronzové. Čeká nás podobná katastrofa

Lenka Samuely | 9. 10. 2022

Změna klimatu, častější sucho, záplavy, zemětřesení, neúroda, hladomor, migrace, společenské otřesy či přerušení obchodních kontaktů. Všem těmto faktorům čelily moderní civilizace na začátku 12. století př. n. l. Zní vám to povědomě? Odborníci varují, že se historie již opakuje.

Tisíc let před narozením Krista existovaly v Evropě, Asii a severní Africe velkolepé a vyspělé říše. Egypťané stavěli pyramidy. Řekové obrovské paláce. Babyloňané studovali pohyby planet a Chetité cvičili početnou armádu. Pak najednou přišel konec.

Takto bude vypadat Země za 200 miliónů let: Zanikne Pacifik a vznikne nový svět
Magazín

Takto bude vypadat Země za 200 miliónů let: Zanikne Pacifik a vznikne nový svět

Otázka „Proč?" pronásledovala archeologa a profesora na Univerzitě George Washingtona Erica H. Clinea řadu let. Co způsobilo, že vyspělé a vzájemně propojené společnosti zanikly téměř všechny najednou? Svou hypotézu sepsal do knihy 1177 př. Kr.: Zhroucení civilizace a invaze mořských národů.

Konec doby bronzové

Doba bronzová trvala zhruba od roku 2300 př. n. l. Charakterizuje ji rozvoj metalurgie, vynález dřevěného uhlí a bohaté využívání slitiny mědi a cínu - bronzu. Tato epocha se vyznačovala také masivním budováním měst a zakládáním států.

Zdroj: Youtube

Právě potřeba mědi a cínu pomohla vytvořit složité obchodní sítě protínající téměř všechny tehdy známé kontinenty. Tímto způsobem se Egypťané, Chetité, Kananejci, Kypřané, Minojci, Mykéňané, Asyřané a Babyloňané stali ekonomickými velmocemi starověkého světa. Společně vybudovali první „globální“ kulturu založenou na vzájemném partnerství.

Hřbitov starověkých lodí v Černém moři šokoval vědce. Nic podobného neviděli
Magazín

Hřbitov starověkých lodí v Černém moři šokoval vědce. Nic podobného neviděli

Ještě v roce 1100 př. n. l. se zdálo, že mezinárodní obchod a rozkvět civilizací nemůže nic ohrozit. O pár let později však přišla změna klimatu. Katastrofy na sebe nenechaly dlouho čekat. Dominovým efektem se šířily od hranice k hranici.

Zánik moderních civilizací

Analýza pylu z mořských sedimentů naznačuje, že se planeta oteplila. Následovalo sucho a hladomor. „Nemáme co jíst, všichni zemřeme," zoufal si úředník žijící v městě Emar svému příbuznému z obce Ugarit v severní Sýrii. „Pokud nepošlete nějaké zásoby, už nás nikdy neuvidíte." Obilí však nedorazilo.

Neúroda způsobila masivní migrace. Do středomoří vtrhly kmeny mořských národů, které se zoufale snažili sehnat něco k obživě. Války si vybraly svou daň. Ve vydrancovaných městech se nedalo žít, na spálených polích nic vypěstovat. Kdo nezemřel hlady nebo na bojišti, podlehl nemocem.

Zdroj: Youtube

Podle archeologa všechny tyto události vyvolaly dokonalou bouři kataklyzmat, jimž společnost doby bronzové podlehla svojí vlastní vinou. „Vzájemná závislost Egypťanů, Asyřanů a Babyloňanů a dalších civilizací byla tak velká, že bylo těžké udržet stabilitu," píše. „Složitost systému byla největším problémem, která vedla k záhubě doby bronzové a může vést i ke konci naší éry," varuje. „Žádná kultura není nezranitelná. Homogenní globální ekonomika může ovlivnit regiony vzdálené tisíc kilometrů."

Zdroj:

www.npr.org, www.sever.rozhlas.cz, www.abicko.cz

Tagy Asie civilizace Evropa Severní Afrika Sýrie Univerzita George Washingtona