Tisíc let před narozením Krista existovaly v Evropě, Asii a severní Africe velkolepé a vyspělé říše. Egypťané stavěli pyramidy. Řekové obrovské paláce. Babyloňané studovali pohyby planet a Chetité cvičili početnou armádu. Pak najednou přišel konec.

Otázka „Proč?" pronásledovala archeologa a profesora na Univerzitě George Washingtona Erica H. Clinea řadu let. Co způsobilo, že vyspělé a vzájemně propojené společnosti zanikly téměř všechny najednou? Svou hypotézu sepsal do knihy 1177 př. Kr.: Zhroucení civilizace a invaze mořských národů.

Konec doby bronzové

Doba bronzová trvala zhruba od roku 2300 př. n. l. Charakterizuje ji rozvoj metalurgie, vynález dřevěného uhlí a bohaté využívání slitiny mědi a cínu - bronzu. Tato epocha se vyznačovala také masivním budováním měst a zakládáním států.

Zdroj: Youtube

Právě potřeba mědi a cínu pomohla vytvořit složité obchodní sítě protínající téměř všechny tehdy známé kontinenty. Tímto způsobem se Egypťané, Chetité, Kananejci, Kypřané, Minojci, Mykéňané, Asyřané a Babyloňané stali ekonomickými velmocemi starověkého světa. Společně vybudovali první „globální“ kulturu založenou na vzájemném partnerství.

Ještě v roce 1100 př. n. l. se zdálo, že mezinárodní obchod a rozkvět civilizací nemůže nic ohrozit. O pár let později však přišla změna klimatu. Katastrofy na sebe nenechaly dlouho čekat. Dominovým efektem se šířily od hranice k hranici.

Zánik moderních civilizací

Analýza pylu z mořských sedimentů naznačuje, že se planeta oteplila. Následovalo sucho a hladomor. „Nemáme co jíst, všichni zemřeme," zoufal si úředník žijící v městě Emar svému příbuznému z obce Ugarit v severní Sýrii. „Pokud nepošlete nějaké zásoby, už nás nikdy neuvidíte." Obilí však nedorazilo.

Neúroda způsobila masivní migrace. Do středomoří vtrhly kmeny mořských národů, které se zoufale snažili sehnat něco k obživě. Války si vybraly svou daň. Ve vydrancovaných městech se nedalo žít, na spálených polích nic vypěstovat. Kdo nezemřel hlady nebo na bojišti, podlehl nemocem.

Zdroj: Youtube

Podle archeologa všechny tyto události vyvolaly dokonalou bouři kataklyzmat, jimž společnost doby bronzové podlehla svojí vlastní vinou. „Vzájemná závislost Egypťanů, Asyřanů a Babyloňanů a dalších civilizací byla tak velká, že bylo těžké udržet stabilitu," píše. „Složitost systému byla největším problémem, která vedla k záhubě doby bronzové a může vést i ke konci naší éry," varuje. „Žádná kultura není nezranitelná. Homogenní globální ekonomika může ovlivnit regiony vzdálené tisíc kilometrů."

Zdroj:

www.npr.org, www.sever.rozhlas.cz, www.abicko.cz