Jeho pesimistická prognóza vychází ze studia rozličných živočichů, kteří se na planetě v minulosti objevili a zase odtud zmizeli. "Jednou přijde čas zániku pro každý druh, ať už prospívá sebelépe. Vyhynutí je nevyhnutelné, jakkoli se proti tomu snažíte bránit," uvedl Henry Gee pro magazín Scientific American.

Nejohroženější jsou podle něho ty druhy, jež dominují konkrétnímu prostředí na úkor ostatních, mají tendenci migrovat jinam, a jejich populace tím řídne. "Lidé okupují téměř celou planetu a ovládnou každý zabraný biotop," říká vědec. Jen jedna část popisu druhů odsouzených k zániku nějak nesedí - nezdá se totiž, že by lidstvo "řídlo".

Je nás stále více, nebo vymíráme?

Světová populace se rok od roku zvětšuje, celková porodnost 2,5krát převyšuje úmrtnost; zatímco letos planetu obývá 7,9 miliard lidí, v roce 2050 to bude už 9,7 miliard. O dalších 50 let později se pak globální populace přiblíží až k 11 miliardám.

Právě v tomto bodě ale Henry Gee očekává zvrat, kdy úmrtnost převáží nad porodností a trend se vydá opačným směrem. V některých zemích se obrací už nyní. Například Bulharsko a Lotyšsko při pokračování současného vývoje do roku 2050 ztratí přes 20 procent populace, úbytek více než 5 procent čeká také Českou republiku a Slovensko. To za předpokladu, že chybějící narozené děti nenahradí imigranti.

"Za posledních několik dekád se masivně snížila kvalita lidských spermií. Je to dáno jak znečištěným prostředím, tak stresem ze života v přelidněných lokalitách i snížením genetické variability," uvedl Gee, který má ve vědeckých kruzích velkou váhu, jelikož je redaktorem prestižního časopisu Nature. Podle jeho názoru navíc lidstvo nebude vymírat pozvolna, ale zkolabuje nečekaně a v krátkém čase.

Vymřou jak chudí, tak bohatí - jen jiným způsobem

Ovšem i odborník tohoto formátu má své kritiky, kteří upozorňují, že jeho interpretace současného stavu není zcela přesná. Snižující se porodnost se týká zejména vyspělých zemí, jejichž obyvatelé mají snazší přístup k antikoncepci a zároveň větší šanci na vyšší vzdělání a perspektivní kariéru, a tak často odkládají rodičovství za horizont plodného věku. Na druhé straně v chudých zemích rozvojových je vysoký počet dětí často jedinou možností, jak se zabezpečit na stará kolena - čím více potomků se dožije dospělosti, tím více jich bude moci stárnoucí rodiče podpořit.

Zajímavou prognózu demografického vývoje na Zemi přibližuje video:

Zdroj: Youtube

Vědci ovšem uznávají, že model "bohaté vymírající státy" versus "přelidněné státy chudé" může opravdu jednoho dne vést ke kolapsu. V ekonomicky slabých oblastech s nadměrnou hustotou obyvatel se snáze rozvinou smrtelné infekční nemoci, které mohou populaci radikálně a velmi rychle snížit na minimum. Nikdo navíc neví, co s přelidněnými oblastmi učiní změna klimatu následovaná suchy, neúrodou a vymizením zdrojů pitné vody. Hrozí, že kromě nemocí budou chudé země čelit také humanitární krizi a hladomoru. A dojít by k tomu opravdu mohlo už kolem roku 2100, jak očekává Henry Gee.


https://www.joe.co.uk/, https://www.passblue.com/, https://www.scientificamerican.com/