www.paranormalcatalog.net, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.latimes.com

Pokud růst lidské populace převýší produkci potravin, bude to znamenat konec celého lidstva. 

Opravdu svět skončí v roce 2026?

Svět je přelidněn. Obecně známý fakt, kterého jsou si všichni vědomi. Nebyl to jen Malthaus, jež přišel se slavnou předpovědí, ale celá řada dalších proroků, kteří lidem předpovídali zkázu.

Kdykoliv se však blížil onen osudný den, ukázalo se, že se všichni ti, jež konec skutečně předpovídali, naštěstí mýlili. 

Ve vyspělých zemích se toho zřejmě nemusíme bát. Zde se technologie výroby potravin drží daleko před růstem populace. Spojené státy jsou se svým přebytkem úrody dál od hladomoru než kdykoli předtím a ostatní země jsou na tom podobně. 

Následky přelidnění tak pociťují převážně země, které jsou technologicky zaostalé. I ty však mají šanci na zlepšení, pokud vylepší právě technologie. 

I přesto se objevily teorie, které hlásají, že konec světa skutečně přijde. Dokonce v roce 2026.

K tomuto letopočtu dospěly hned dvě nezávislé předpovědi

První nezávislou předpovědí, která se k tomuto datu přiklání, je teorie "Squeezed to Death" neboli umačkáni k smrti. S ní přišel Heinz von Foerster, fyzik z Illinoiské univerzity. Ten jako jeden z mála skutečně potvrdil, že lidstvo čeká jistá záhuba.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Von Foerster ke svému závěru nedošel jako pouhý mystik, mající sen o konci světa či jakékoliv jiné zjevení. Von Foerster vytvořil tuto tezi na základě fyzikálních rovnic a s vážností sobě vlastní prohlásil „Konec světa nastane v roce 2026".

Fyzik tak za pomoci složité matematiky vypočítal, k čemu dojde, pokud se lidem podaří přežít další možné katastrofy, jako například jadernou válku nebo nedojde k takovým technologickým pokrokům, které zajistí neomezené zdroje potravin.

Pak dle něj nastane, a to "ze zřejmých důvodů" konec světa. Uděje se tak ve zcela vypočitatelném termínu v blízké budoucnosti. Von Foerster nazval ten den "T pod nulou" neboli soudný den. Právě v tento den se N, kde N symbolizuje počet prvků neboli lidí, a planeta ocitne v nekonečnu, které způsobí, že se lidstvo samo vyhladí. Bude "vyždímáno" k smrti. Tímto dnem má být pátek 13. listopadu 2026.

Druhou teorií lidského skonu je pak "Widening Every Minute" neboli nekontrolované rozšiřování populace každou minutou. To dle von Foerstera znamená, že se lidstvo rozmnoží do nekonečna a zcela vyplní vesmír. Nezbyde žádný další prostor.

Von Foerster tak poukázal na to, že každá populace, která se množí zrychleným tempem, směřuje k vytvoření problémů. Těmi není nic jiného než jistá smrt. Stále se zvyšující křivku pak nedokáže zachránit žádná technologická vymoženost.

Fyzik však i přesto dal lidem naději. Tou bylo převzetí kontroly nad vlastním osudem a záchrana společnosti, která už není řízena přírodou, nýbrž lidmi. Dle von Foerstera je třeba omezit porodnost a dát stopku přelidněnému světu.