Jedná se o konec času podle počítačových programů a systémů. Tzv. chyba Y238K nastane přibližně za 16 let. „Chyba roku 2038 vychází ze skutečnosti, že mnoho počítačových systémů počítá čas tak, že počítá sekundy od prvního ledna 1970," říká Mikko Hypponen, odborník na globální kybernetickou bezpečnost.

„A počítadlo má limit 2,1 miliardy sekund. Horního limitu dosáhneme v roce 2038, 19. ledna. Je to programátorská chyba, kterou je třeba opravit. Pokud ji neopravíme, vystavujeme se riziku nedefinovaných problémů. Systémy budou selhávat způsobem, kterému plně nerozumíme."

Zhlédněte toto zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Co hrozí?

Podle zprávy serveru WhatTheTech.tv by tento limit mohl způsobit velké problémy počítačovým systémům, až bude 19. ledna 2038 dosažen. Po dosažení limitu se systém Unix Time vynuluje, což způsobí, že počítače budou interpretovat datum jako 13. prosince 1901. To by mohlo způsobit nejrůznější problémy počítačovým systémům, které se spoléhají na přesné informace o datu a čase. Dnes je vše připojeno k internetu - od leteckých navigačních systémů, přes provoz poštovních služeb až po supermarkety.

Tento problém není nový a je známý již desítky let. Jak vysvětluje článek Interesting Engineering, systém Unix Time byl vytvořený v 70. letech 20. století a nikdy se nepočítalo s tím, že by se používal déle než několik desetiletí. Systém byl navržený jako jednoduchý a efektivní způsob měření času, ale nebyl připravený na budoucnost pro rychle se rozvíjející technologie 21. století.

Počítačoví technici řeší chybu

Potenciální důsledky přetečení systému Unix Time byly poprvé zjištěné koncem 90. let a od té doby se vývojáři softwaru snaží tento problém řešit. Stále se však používá mnoho starších systémů, které nemusí být včas aktualizované, aby se při výskytu přetečení vyhnuly problémům.

Jedním z možných řešení problému je přechod na jiný systém měření času, například na síťový časový protokol (NTP) nebo čas globálního polohového systému (GPS). To by však vyžadovalo značné změny v počítačových systémech a mohlo by to být nákladné a časově náročné.

Dalším řešením je jednoduše vyměnit starší počítačové systémy za novější, které nejsou ovlivněné přetečením času Unix. To je však také nákladná možnost a nemusí být proveditelná pro všechny organizace.

Hrozí mnoho problémů

Potenciální důsledky Unix Time Overflow se mohou zdát jako zanedbatelný problém, ale mohou mít vážné důsledky pro odvětví, jako je finančnictví, doprava a zdravotnictví, která jsou velmi závislá na přesných informacích o datu a čase.

Navzdory možným důsledkům přetečení času v systému Unix máme stále ještě čas na řešení tohoto problému. Organizace, které se ve velké míře spoléhají na počítačové systémy, by si měly být tohoto problému vědomy a měly by podniknout kroky k aktualizaci nebo výměně starších systémů, aby se vyhnuly potenciálnímu nebezpečí.

Přestože se vývojáři softwaru snaží tento problém řešit již několik desetiletí, stále se používá mnoho starších systémů, které nemusí být včas aktualizovány.

Zdroje: www.whatthetech.tv, interestingengineering.com