Slavný fyzik sestavil rovnici pro výpočet konce světa. Bod zlomu přijde už za čtyři roky

Jarouš M Komořanský | 25. 12. 2022

Heinz von Foerster je slavný fyzik a filozof, který se zabýval kybernetikou a teorií informace. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů tzv. "kybernetického kruhu", skupiny vědců a filozofů, kteří se zabývali vzájemným propojením lidského myšlení, vědy a techniky. Co předpověděl?

Věda a technika jsou schopny předpovídat budoucí události pouze v rámci určitých mezí a je tak téměř nemožné přesně předpovědět budoucnost. I přesto se právě Foerster pokusil najít rovnici, kdy konec světa nastane.

Kdo byl Foerster?

Heinz von Foerster byl fyzik, filozof a eklektický badatel, původem z Vídně, který kdysi předpověděl datum soudného dne. Sám zemřel ve věku 90 let z blíže neurčených příčin ve svém domě v Pescaderu v Kalifornii.

Von Foerster vystudoval fyziku a doktorát získal na univerzitě v Breslau. Díky tomu, že zatajil svůj židovský původ, mohl za druhé světové války pracovat v berlínských radarových laboratořích. Koncem 40. Let se von Foerster přestěhoval do Spojených států, kde vedl laboratoř elektronových trubic a o deset let později založil její laboratoř biologických počítačů. Kromě toho se věnoval i editaci materiálů různých vědců, které se staly základem budoucího výzkumu od biologické fyziky až po informatiku.

Von Foerster byl ovlivněn Vídeňským kruhem a Ludwigem Wittgensteinem. Působil v oblasti kybernetiky a je znám jako vynálezce kybernetiky druhého řádu. Také významně přispěl ke konstruktivismu a známý je také svým zájmem o počítačovou hudbu a magii. Pracoval také na matematických modelech populační dynamiky a v roce 1959 publikoval model dnes nazývaný "von Foersterova rovnice", který je odvozen z principů konstantního stárnutí a zachování hmotnosti.

Nejvíce se ale dostal do povědomí lidí tím, že se v roce 1960 stal spoluautorem provokativní studie o rostoucím přelidnění. Tam pomocí matematického vzorce vypočítal, že 13. listopadu 2026 nastane soudný den.

Co je soudný den a kdy nastane?

Foerster tvrdil, že pokud se nepodaří omezit porodnost, dosáhne podle něj světová populace k tomuto datu nekonečna. "Naši pravnuci nezemřou hlady," uvedl v článku zveřejněném v deníku The Times. "Budou vyždímáni k smrti."

Foerster publikoval rovnici soudného dne V roce 1960 v časopise Science. Jeho spoluautory byli P. M. Mora a L. W. Amiot. Společně navrhli vzorec představující nejlepší shodu s dostupnými historickými údaji o světové populaci.

Zánik civilizace lze vypočítat, tvrdí slavný statistik. Lidem zbývá 760 let
Magazín

Zánik civilizace lze vypočítat, tvrdí slavný statistik. Lidem zbývá 760 let

Poté předpověděli budoucí populační růst. Vzorec udával 2,7 miliardy jako světovou populaci v roce 1960 a předpovídal, že populační růst se stane nekonečným v pátek 13. listopadu 2026. Tento den, tehdy za čtyři roky,  v den von Foersterových 115. narozenin, nastane tedy soudný den. Tato rovnice pak dostala název "rovnice soudného dne".

Odpůrci této teorie

Na základě údajů o počtu obyvatel získaných z různých zdrojů došel von Foerster k závěru, že růst světové populace v průběhu staletí byl rychlejší než exponenciála. V takové situaci se doba zdvojnásobení s časem zkracuje. Proto i Von Foersterova jazyková předpověď byla založena na extrapolaci zdvojnásobení času do budoucnosti se zjištěním, že zdvojnásobení času se k tomuto datu sníží na nulu.

Ostatně, předpovědí konce světa je více. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Odpůrci jeho předpovědi soudného dne však namítali, že doba lidského těhotenství je omezená na 9 měsíců. To znamená, že biologické systémy zřídkakdy přetrvávají v exponenciálním růstu po delší dobu. Ti, kdo von Foerstera znali, v jeho odpovědích viděli zjevný smysl pro humor.

Takže ani za čtyři roky se nemáme čeho obávat. Možná jen bujarých oslav vědcových 115 narozenin.

Zdroje: www.latimes.com, www.bioinfo.rpi.edu, en.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foerster

Tagy Armagedon druhá světová válka Heinz von Förster Kalifornie laboratoř Ludwig Wittgenstein The Times USA Vídeň Vratislav