Věda a technika jsou schopny předpovídat budoucí události pouze v rámci určitých mezí a je tak téměř nemožné přesně předpovědět budoucnost. I přesto se právě Foerster pokusil najít rovnici, kdy konec světa nastane.

Kdo byl Foerster?

Heinz von Foerster byl fyzik, filozof a eklektický badatel, původem z Vídně, který kdysi předpověděl datum soudného dne. Sám zemřel ve věku 90 let z blíže neurčených příčin ve svém domě v Pescaderu v Kalifornii.

Von Foerster vystudoval fyziku a doktorát získal na univerzitě v Breslau. Díky tomu, že zatajil svůj židovský původ, mohl za druhé světové války pracovat v berlínských radarových laboratořích. Koncem 40. Let se von Foerster přestěhoval do Spojených států, kde vedl laboratoř elektronových trubic a o deset let později založil její laboratoř biologických počítačů. Kromě toho se věnoval i editaci materiálů různých vědců, které se staly základem budoucího výzkumu od biologické fyziky až po informatiku.

Von Foerster byl ovlivněn Vídeňským kruhem a Ludwigem Wittgensteinem. Působil v oblasti kybernetiky a je znám jako vynálezce kybernetiky druhého řádu. Také významně přispěl ke konstruktivismu a známý je také svým zájmem o počítačovou hudbu a magii. Pracoval také na matematických modelech populační dynamiky a v roce 1959 publikoval model dnes nazývaný "von Foersterova rovnice", který je odvozen z principů konstantního stárnutí a zachování hmotnosti.

Nejvíce se ale dostal do povědomí lidí tím, že se v roce 1960 stal spoluautorem provokativní studie o rostoucím přelidnění. Tam pomocí matematického vzorce vypočítal, že 13. listopadu 2026 nastane soudný den.

Co je soudný den a kdy nastane?

Foerster tvrdil, že pokud se nepodaří omezit porodnost, dosáhne podle něj světová populace k tomuto datu nekonečna. "Naši pravnuci nezemřou hlady," uvedl v článku zveřejněném v deníku The Times. "Budou vyždímáni k smrti."

Foerster publikoval rovnici soudného dne V roce 1960 v časopise Science. Jeho spoluautory byli P. M. Mora a L. W. Amiot. Společně navrhli vzorec představující nejlepší shodu s dostupnými historickými údaji o světové populaci.

Poté předpověděli budoucí populační růst. Vzorec udával 2,7 miliardy jako světovou populaci v roce 1960 a předpovídal, že populační růst se stane nekonečným v pátek 13. listopadu 2026. Tento den, tehdy za čtyři roky,  v den von Foersterových 115. narozenin, nastane tedy soudný den. Tato rovnice pak dostala název "rovnice soudného dne".

Odpůrci této teorie

Na základě údajů o počtu obyvatel získaných z různých zdrojů došel von Foerster k závěru, že růst světové populace v průběhu staletí byl rychlejší než exponenciála. V takové situaci se doba zdvojnásobení s časem zkracuje. Proto i Von Foersterova jazyková předpověď byla založena na extrapolaci zdvojnásobení času do budoucnosti se zjištěním, že zdvojnásobení času se k tomuto datu sníží na nulu.

Ostatně, předpovědí konce světa je více. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Odpůrci jeho předpovědi soudného dne však namítali, že doba lidského těhotenství je omezená na 9 měsíců. To znamená, že biologické systémy zřídkakdy přetrvávají v exponenciálním růstu po delší dobu. Ti, kdo von Foerstera znali, v jeho odpovědích viděli zjevný smysl pro humor.

Takže ani za čtyři roky se nemáme čeho obávat. Možná jen bujarých oslav vědcových 115 narozenin.

Zdroje: www.latimes.com, www.bioinfo.rpi.edu, en.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foerster