Ať už se jedná o Babu Vangu, Nostradama nebo další světoznámé proroky a věštce, jejich proroctví vždy rozdělují lidi na dvě kategorie. Pokud však jde o jméno tak zvučné, jako je Isaac Newton, jedna z nejvlivnějších osobností v dějinách lidstva, nad teorií ohledně konce lidstva stojí za to se zamyslet. Jeho teorie ale nehovoří o masovém vymírání, o klimatických změnách anebo apokalypse, naopak je postavena na Bibli.

Newton nevěřil, že svět skončí tak, že prostě přestane existovat. Jeho teorie konce lidstva se překvapivě blíží filozofii současných evangelikálů. Newton napsal, že se Kristus vrátí a bude vládnout po tisíciletí, židovská diaspora se vrátí do Izraele a zřídí "kvetoucí a věčné království".

Na video o konci světa podle Newtona se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Klíč ke konci světa našel Newton v Bibli

Newtonovy spisy byly objeveny v roce 1969 v domě britského hraběte z Portsmouthu a mezi nimi byl právě i výpočet, kdy konec světa nastane.

V dopise z roku 1704 Newton tvrdil, že rok konce světa určil na základě studia knihy Daniel a řekl, že "zkáza bezbožných národů, konec pláče a všech úzkostí" nastane v roce 2060.

Pro dravou a zkoumavou mysl, jakou měl Newton, byl obzvláště zajímavý význam biblické knihy Zjevení. Starověký kodex naznačuje, že se Newton zabýval pojmem blížící se apokalypsy.

Exaktní vědy versus bájné teorie

Isaac Newton se ve svých teoriích a zákonech neváhal obracet ani k pokusům hraničícím s alchymií. Je tedy jasné, že některé jeho pokusy jsou velmi protichůdné k naturalismu většiny dnešních fyziků. Newton se při formulování principů gravitace a tří pohybových zákonů nebál hledat legendární kámen mudrců či přetvořit kov ve zlato.

I proto je poměrně logické, že i jeho myšlenky a praktiky kloubí jasné důkazy s biblickými proroctvími, okultními přesvědčeními a rigidní matematikou. A právě podtext, který je velmi jasně založen na induktivních vědeckých metodách i konkrétních případech pak povyšuje jeho teorie o konci lidstva do roviny hodné zamyšlení.

Kromě fyziky a matematiky se Newton věnoval i náboženským otázkám a pečlivě studoval Bibli. Z tohoto studia pak vzešla i jeho četná pojednání o dějinách křesťanství a podstatě teologie. Věnoval se i náboženství starých Řeků, Římanů a Egypťanů. Jeho pojednání o apokalypse jsou jen jednou z těchto studií.

Jaké je Newtonovo „proroctví“? A jak se dostal k roku 2060?

Newton doslova napsal toto:

„Tak tedy časy a půl času jsou 42 měsíců nebo 1260 dní nebo tři roky a půl, přičemž se dvanáct měsíců přepočítává na rok a 30 dní na měsíc, jak se to dělalo v kalendáři prvotního roku. A když se dny krátce žijících zvířat položí za roky žijících království, období 1260 dní, pokud se datuje od úplného dobytí tří králů roku 800 n. l., skončí roku 2060 n. l. Může skončit později, ale nevidím důvod, proč by měla skončit dříve.“

Newton si byl vědom toho, že konec lidstva nebo světa předpovídal již v jeho době kde kdo. I proto neváhal zdůraznit, že jeho teorie je postavena na přesném výpočtu. Celému procesu, jak Newton k roku 2060 dospěl, se pak věnoval ve své knize Daniel historik vědy Stephen Snobelen.

Ten ve své knize vysvětluje jednotlivé Newtonovy věty a matematická tvrzení a opatřuje je vlastními autorskými poznámkami.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak se tedy zdá, jedná se o jakési vyvracení jednotlivých vět a tvrzení, která si pak Snobelen opatřil vlastními poznámkami a redakčními vsuvkami.

Na první pohled se laikovi zdá, že letopočtů možného konce lidstva je v teorii daleko více, ale rok 2060 stal jeho nejpamátnějším datováním apokalypsy.

Po Newtonově smrti po sobě vědec zanechal více než 150 knih poznámek v rozsahu románu, které dohromady čítaly asi 10 milionů slov. Tyto dokumenty obsahovaly mnoho materiálu, který by byl v rozporu s jeho pověstí významné postavy osvícenství. A právě Newtonova posedlost alchymií zklamala celou řadu Newtonových životopisců a archivářů, stejně jako to, že některé jeho zápisky byly považovány za kacířské.

Pokud jsou však jeho výpočty přesné, rok 2060 není rozhodně daleko.

Zdroje:

www.grunge.com, nypost.com