Toto video nám ukazuje, jak by mohl skončit svět. Jedna kosmologická teorie ukazuje, jak by se vesmír mohl roztrhat na kusy. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Kosmologický model Velkého roztržení vychází z představy zrychlování rozpínání vesmíru. Jak víme, vesmír se rozpíná a toto rozpínání není nekonečné. Jednoho dne musí skončit. Stane se tak v momentě, kdy všechny síly, které drží vesmír pohromadě, budou překonány temnou energií.

Velké roztržení je hypotetický kosmologický model, který hovoří o konci vesmíru. Všechna hmota vesmíru, od hvězd a galaxií až po atomy a subatomární částice, i samotný časoprostor, by se postupně roztrhala. Vinou rozpínání se vesmíru v určitém čase v budoucnosti by se tak vzdálenost mezi částicemi stala nekonečnou.

Podle standardního kosmologického modelu se faktor měřítka vesmíru zrychluje. Tato rychlost se bude exponenciálně zvyšovat. Toto rozpínání je však charakterizováno neměnnou, malou Hubbleovou konstantou. Ta je naopak ve scénáři Velkého roztržení v konečném čase stále větší, až do nekonečna.

Konec světa?

Myšlenkou konce světa se vědci zabývají možná více, než je zdrávo, a to i proto, že dokud to nenastane, vše jsou jen spekulace. Věštby, výpočty, prognózy anebo tipy. Jedním z možných konců světa je tento, který ukazuje předpověď podložená vědami velmi exaktními, jako jsou matematika a fyzika. Naštěstí se nejedná ještě o nic tak velkého, jako je teorie Velkého třesku, ale i tento katastrofický scénář bychom mohli nazvat Teorií velkého roztržení. Stojí za ní temná energie. To je záhadná síla, která podle předpovědí tvoří až 68 % energie pozorovatelného vesmíru. Že se to dá jen stěží představit? To je pravda. Stejně jako nekonečno nebo cokoli, co nás v budoucnu může potkat. Vědci však myslí, že pokud by tato temná energie přemohla gravitační, elektromagnetické a slabé jaderné síly, vesmír by se doslova rozpadl.

Vypadalo by to takto:

Zdroj: Youtube

Teorie velkého roztržení

Za novou verzí Teorie velkého roztržení stojí trojice vědců. Fyzik Dr. Robert Caldwell, a vědci Dr. Marc Kamionkowski a Dr. Nevin Weinberg z Kalifornského technologického institutu zde navrhují něco, co vypadá jako science fiction.

Teorie velkého roztržení tvrdí, že by se vesmír mohl roztrhnout na kusy! To by samozřejmě znamenalo, že by zaniklo vše, od zvířat až po jednotlivé atomy. Mělo by k tomu dojít v neidentifikované vzdálené budoucnosti, jíž kosmologický model blíže neurčuje. Snad za 22 miliard let? To je jediný časový údaj, který známe.

Na vině velkého roztržení by byla jakási energetická přeplněnost. Tedy příliš mnoho temné energie, která by přemohla všechny síly, jež drží hmotu pohromadě.

Teorie konce světa i vesmíru

Za původním modelem velkého roztržení z roku 2015 stojí profesor Marcelo Disconzi z Vanderbiltovy univerzity a profesoři fyziky Thomas Kephart a Robert Scherrer. Disconziho hypotéza popisuje podrobně nahromadění temné energie a roztržení každičkého atomu. Model ukazuje, že až se rozpínání této energie stane nekonečným, bude za zničením všeho stát viskozita vesmíru.

Kosmologická viskozita měří, jak je vesmír lepivý nebo odolný vůči rozpínání či smršťování.

Způsobů, jak může svět skončit, je mnohem více, jak ukazuje i toto video:

Zdroj: Youtube

To, jak moc je teorie pravděpodobná, nikdo z nás neuvidí. A možná ani lidstvo jako takové. Časový údaj 22 miliard let je totiž pro většinu z nás roven nepředstavitelnému nekonečnu. Musíme jen doufat, že ke konci světa nedojde mnohem dříve a že se neukáže, že pravdu měl spíše David Attenborough.

Zdroje:

www.wired.co.uk, bigthink.com, en.wikipedia.org/wiki/Big_Rip