Krutý intimní život konkubín v Zakázaném městě: Zvláštní pravidla. Blízkost císaře bývala smrtelná

Tereza Malá | 17. 5. 2023

V císařské Číně byl císař považován za božskou postavu a každý jeho rozmar uspokojovala rozsáhlá síť konkubín a dvořanů. Mezi ně patřily císařovy konkubíny, ženy, které byly vybírány pro svou krásu, inteligenci a společenské postavení. V Zakázaném městě sloužily všem císařovým potřebám.

Mnozí čínští císaři žili život v ústraní, zavřeni jen za hradbami svého paláce. Bezpečné útočiště opouštěli jen málokdy, většinou pokud šli na lov, anebo navštívit hroby svých předků. Někteří z nich se přitom obklopovali zejména svými manželkami a konkubínami a měli velmi striktní denní režim. Podle toho jim vodili i jejich konkubíny.

Někteří „odvážnější“ císaři a vysocí úředníci se někdy převlékali za obyčejné lidi, aby se mohli dozvědět, co si myslí masy.

Regulovaný život konkubín

Dnes je život konkubín v Zakázaném městě v populární kultuře často romantizovaný a mytologizovaný. Realita života konkubín však byla mnohem složitější a obtížnější, než si většina lidí uvědomuje. Jak pokračujeme v odhalování tajemství a příběhů Zakázaného města, připomínáme si nesmírnou moc a privilegia, která kdysi císař měl, a nespočet životů, které byly ovlivněné každým jeho rozmarem.

Císaři měli mnoho žen, které je zaměstnávaly. Jeden císař v 11. století měl k dispozici 121 žen, z toho jednu císařovnu, tři manželky, devět chotí, dvacet sedm konkubín a osmdesát jedna pomocnic. Někteří císaři věřili, že mohou získat nesmrtelnost tím, že budou mít sex s co největším počtem žen, ale nikdy nebudou ejakulovat. Ženy tak byly do císařských ložnic přiváděné podle přísných pravidel, která si každý císař určoval podle sebe.

Jak muslimové v minulosti zacházeli s konkubínami a co s nimi dle Koránu naopak dělat nesměli?
Magazín

Jak muslimové v minulosti zacházeli s konkubínami a co s nimi dle Koránu naopak dělat nesměli?

Desetitisíce konkubín císaře Xuanzonga

Císař Xuanzong měl dokonce 40 000 konkubín. Jeho vláda trvala 44 let a jeho harém se stále rozrůstal. Císař neměl čas se se všemi setkat, takže místo toho jen seděly a učily se poezii, matematiku a klasiky a staraly se o moruše. Když bylo Xuanzongovi 60 let, přiměl vlastního syna, aby se rozvedl se svou ženou a udělal z ní jednu ze svých konkubín. Rovněž výběr konkubín podléhal velmi přísným pravidlům a tisícovky žen byly postupně vyřazované, dokud nezůstaly ty nejlepší.

Život konkubín byl přísně regulovaný a jejich příchod do císařovy ložnice byl stanovený podle zvláštního rozvrhu. Měl zajistit uspokojení císařových tužeb a zároveň zabránit tomu, aby některá konkubína získala nad císařem příliš velkou moc nebo vliv.

Na video o konkubínách v Zakázaném městě se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Klady a zápory života v Zakázaném městě

Pro mnohé z těchto konkubín byl život v Zakázaném městě luxusní i dusivý. Na jedné straně měly přístup k nejlepšímu jídlu, oblečení a vybavení, které bylo možné za peníze pořídit. Na druhou stranu byly ve zdech Zakázaného města v podstatě vězeňkyněmi a každý jejich krok byl sledovaný a kontrolovaný dvořany, kteří je obklopovali.

Pro ty, kterým se podařilo padnout císaři do oka, mohl být život konkubín ještě nebezpečnější. Mnohé z těchto žen byly schopné udělat cokoli, aby si získaly císařovu přízeň, včetně manipulace, intrik, a dokonce i vraždy. V tomto prostředí, kde se hrálo o hodně, přežití často záviselo na schopnosti přelstít své sokyně a mnoho žen strávilo v Zakázaném městě celý život tím, že se ucházely o císařovu pozornost.

Více než 200 císařských konkubín údajně zemřelo na příkaz císaře Šizona v 16. století poté, co se pokusily svého pána zabít. Konkubíny byly potrestané utržením končetin z těla a jejich hlavy byly vystavené na kůlech.

V hrobce čínského císaře se nacházejí strašné pasti. Vědci se bojí o život
Magazín

V hrobce čínského císaře se nacházejí strašné pasti. Vědci se bojí o život

Služba byla přesto žádaná

Navzdory nesmírné moci a prestiži, kterou konkubíny měly, nebyl život v Zakázaném městě bez nebezpečí. Ženy, které se císaři nelíbily nebo z jakéhokoli důvodu upadly v nemilost, byly často poslané ze Zakázaného města pryč, nebo dokonce popraveny. Kromě toho mohla být služba konkubíny fyzicky nesmírně náročná. Je známo, že císař vyžadoval služby několikrát denně, což mnohé ženy vyčerpalo. Ale i navzdory těmto těžkostem se mnoho žen o tuto „pozici“ sloužit jako konkubína císaři snažilo.

factsanddetails.com, www.goldthread2.com

Tagy Čína krása ložnice Zakázané město