Ztracený Lechaion

Starověký řecký městský stát Korint měl kdysi dva přístavy. Kenchreje byl v Sarónském zálivu na jihu a dnes je kvůli ničivým zemětřesením ve 4. st. téměř celý pod vodou. Druhý Lechaion ležel v Korintském zálivu na severu. Zmizel pod hladinou téměř před 1 500 lety. Svého času byl jedním z největších přístavů ve Středozemním moři, obchodní centrum i významná vojenská základna. Hrál klíčovou roli během vývoje Korintu. V roce 44 př. n. l. byly Korint i Lechaion vypleněny Římany pod vedením generála Mummiuse. O sto let později město (146 př. n. l.) znovu ožilo zásluhou Julia Caesara, který si uvědomil jeho důležitost a založil tam svou kolonii Colonia Laus Iulia Corinthiensis. Znovu se začal používat i přístav. Starověký Korint má význam i pro křesťany. Dle Bible ho navštívil apoštol Pavel. V Novém zákoně jsou dva jeho dopisy – 1. a 2. list Korintským. Nelze se divit, že objevení ruin Lechaionu je skutečně významný nález.

Zdroj: Youtube

Podmořský výzkum

Ruiny ztraceného Lechaionu objevené pod vodou leží asi tři kilometry od antického Korintu. Podmořští archeologové začali na jejich odkrývání pracovat v rámci projektu Leichaion Harbour Project (vykopávky 2013-2017). Pod vedením Dr. B. Lovéna a Dr. D. Kourkoumelise na něm spolupracovaly řecký institut Ephorate of Underwater Antiquities, Dánský institut v Aténách a Kodaňská univerzita. Jejich nálezy byly opravdu jedinečné a díky slané mořské vodě velmi dobře zachovalé. „Vykopali jsme archeologické vrstvy, v nichž se dochovalo téměř vše. Nedotčený se zachoval zhruba 2 000 let starý dřevěný stožár…,“ řekl B. Lovén během vykopávek „… dobře zachovalé dřevo a další organické materiály stále leží na dně tohoto přístavu.“

Zdroj: Youtube

Archeologické nálezy

Archeologové našli keramiku a dřevěné výrobky z období 1.-6. st. n. l., další předměty, třeba udice a rybářské háčky. Dokonce i potraviny jako ořechy a semena vydržela staletí. Byla také objevena starověká DNA. Díky ní bude možné zrekonstruovat faunu a flóru z různých období starověku. Byl také odkopán starověký maják, který je zobrazen na dobových korintských mincích. Dále pak mola, jejich pozůstatky, byly zmapovány jejich základy. Na jednom z nich postaveném z velkých pětitunových bloků vysokých 4 metry byly nalezeny zbytky čtvercové stavby o rozměrech 12 x 12 metrů. Molo samotné je dlouhé 45 metrů, široké je metrů 18, leží v hloubce 3,5 metrů. Účel stavby zatím není znám, ale jsou to pravděpodobně pozůstatky základů jiné, původní stavby, která byla zničena zemětřesením v letech 50-125 n. l. a pak v 6. st. n. l. Byly nalezeny i stopy po zemětřesení z roku 70 n. l. Zatím neprobádané části budou předmětem dalších výzkumů.

Zdroje: www.ancientpages.com, www.dailystar.co.uk, www.mirror.co.uk/