Astronauti pracují v extrémním prostředí, kde může mnoho faktorů vést k somatickým mutacím. I proto, že NASA připravuje svůj dlouho odkládaný program Artemis, jehož cílem je se po 50 letech podívat na povrch Měsíce, jsou zdravotní pozorování astronautů klíčem k budoucímu úspěchu vesmírných letů na Měsíc, Mars a další.

Podle nové studie, jíž se zúčastnilo 14 astronautů, vykazuje krev astronautů NASA známky mutací DNA způsobených letem do vesmíru. I proto je třeba je sledovat kvůli riziku vzniku rakoviny. Vybraní astronauti poskytli vzorky plné krve a bílých krvinek. Ty byly následně zmrazeny, aby mohly posloužit jako vzorek.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vzorky uloženy na dvacet let k ledu

Není pochyb o tom, že astronauti pracují v extrémním prostředí. „Tyto mutace by se mohly vyvinout v klonální krvetvorbu," uvedl spoluautor studie s odkazem na rakovinu krve. Krev astronautů může po letu do vesmíru vykazovat známky mutací DNA, a proto by se u nich mělo sledovat riziko vzniku rakoviny.

Vybraní astronauti z programu raketoplánů NASA letěli v letech 1998-2001 na mise trvající v průměru 12 dní. Jednalo se o 85 % mužů a šest z nich se účastnilo své první mise pro vesmírnou agenturu. Těmto lidem byly odebrány krevní vzorky dvakrát, poprvé deset dní před letem do vesmíru a poté v den přistání. Rovněž jim byly tři dny po přistání odebrány bílé krvinky. Vzorky byly poté uloženy do mrazáku při teplotě minus 50 stupňů Celsia. Dvacet let se jich nikdo nedotkl.

Zájem o lety je obrovský

Zájem o komerční lety do vesmíru stále roste, a proto se zvyšuje i zájem o průzkum potenciálních zdravotních rizik spojených s vystavením různým škodlivým faktorům, které jsou spojeny s opakovanými nebo dlouhodobými průzkumnými vesmírnými misemi.

I v souvislosti s hledáním nových míst pro život a osidlováním vesmíru se zájmem o to, co se děje s naším tělem v kosmu, zvýšil. „Ukázalo se, že kvůli vesmírné radiaci existuje riziko, že by se tyto mutace mohly vyvinout v klonální krvetvorbu," uvedl hlavní autor studie David Goukassian.

Výsledky průzkumu

Průzkum nakonec ukázal, že mutace zjištěné ve studii se vyznačovaly nadměrným zastoupením krevních buněk odvozených z jednoho klonu. Tento proces se nazývá klonální krvetvorba a jeho příkladem jsou různé druhy rakoviny krve, včetně chronické myeloidní leukémie. Nejčastěji se mutace vyskytovaly v genu TP3, který produkuje nádorově potlačující protein, a DNMT3A, v jednom z nejčastěji mutovaných genů u akutní myeloidní leukemie. Přestože počet mutací byl na věk astronautů vysoký, podle vědců byl stále pod znepokojivou hranicí.

Podle doktora Goukassiana „přítomnost těchto mutací nemusí nutně znamenat, že se u astronautů vyvine kardiovaskulární onemocnění nebo rakovina." Ale přesto existuje riziko, že by k tomu časem mohlo dojít v důsledku trvalého a dlouhodobého vystavení extrémnímu prostředí hlubokého vesmíru.

A jaké jsou následky vesmírného pobytu u dvojčat? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Důležitá opatření

Lékařský tým NASA provádí u astronautů každé tři až pět let vyšetření somatických mutací a případné klonální expanze nebo regrese. Nejsou opomenuti ani astronauti v důchodu, u nichž se tyto typy mutací mohou potenciálně rozšířit. Podle doktora Goukassiana budou nyní provedeny retrospektivní a dobře kontrolované prospektivní studie zahrnující velký počet astronautů. „Musíme zjistit, jak se toto riziko vyvíjí v závislosti na pokračující expozici, a poté porovnat tyto údaje s jejich klinickými příznaky, zobrazovacími a laboratorními výsledky." Doktor tak doufá, že studie umožní kvalifikovaně předpovídat, u kterých jedinců je větší pravděpodobnost vzniku onemocnění, čímž se otevřou dveře individualizovaným přístupům precizní medicíny k včasné intervenci a prevenci.

"Škodlivý vliv kosmického letu na kosterní tkáň může být hluboký. Zjistili jsme, že u většiny astronautů se rok po vesmírném letu nosné kosti zotavily jen částečně,“ uvedl v prohlášení Leigh Gabel, odborný asistent v oboru kineziologie a hlavní autor studie. To naznačuje, že trvalý úbytek kostní hmoty v důsledku kosmického letu je přibližně stejný jako desetiletý úbytek kostní hmoty související s věkem na Zemi.

Zdroje:

www.sciencealert.com, www.dailymail.co.uk, studie