Tento objev zpochybnil tradiční představy o lidské evoluci a vyvolal hluboké otázky o našem původu. Starobylý genetický materiál, objevený na nalezišti Sima de los Huesos ve Španělsku, vnesl do vyprávění o původu neandertálců a moderních lidí složitosti.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Kost nese prazvláštní genetickou informaci o našem původu

Stehenní kost, pozůstatek vzdálené minulosti, zpochybňuje zažité představy o lidském původu. Ačkoli je tradičně označována jako lidská kost, její DNA nese znaky, které se nejvíce podobají Denisovanům, populaci ze Sibiře.

Tato nečekaná souvislost podněcuje k přehodnocení evolučních vazeb mezi různými dávnými lidskými skupinami a vrhá světlo na spletitou síť lidského původu. Mitochondriální DNA kosti, která se dědí výhradně po matce, se vymyká očekávání genetického materiálu příbuzného s neandertálci a zdůrazňuje jedinečnou genetickou cestu, kterou tento jedinec představuje.

Lidských druhů mohlo být více

Matthias Meyer, hlavní autor studie z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, zdůraznil význam tohoto bezprecedentního průlomu. Dávné sekvenování DNA umožňuje nahlédnout do éry, kdy naši raní lidští předkové zažívali odlišné evoluční trajektorie. Objev podněcuje řadu hypotéz, včetně možnosti, že tato kost představuje dosud neobjevenou linii, která se křížila s Denisovany. Převládající příběh o evoluci člověka byl zpochybněný, což podtrhuje složitost naší dávné historie, která mohla zahrnovat spektrum neznámých lidských druhů.

Jaký je tedy náš původ?

Toto odhalení nejen zdůrazňuje hranice našeho chápání, ale také připravuje půdu pro zkoumání historie lidstva, která je mnohem složitější, než jsme si dříve představovali. Vzhledem k budoucímu výzkumu zaměřenému na získání jaderné DNA z fosilií nabízí tento objev lákavý pohled do nevyřčených příběhů naší vzdálené minulosti a stinných větví lidstva, které zanechaly své záhadné genetické stopy.

Zdroje: mysteriesrunsolved.com, www.cbsnews.com, www.newscientist.com