Muž kopal na zahradě a objevil obří kostru největšího monstra všech dob

Tereza Malá | 31. 8. 2022

Jednoznačně platí, že někdy může největší – a to doslova – překvapení čekat na vašem dvroku. Překvapivý nález zaznamenal jeden muž v Portugalsku, když na své zahradě náhodně vykopal kostru pětadvacetimetrového dinosaura. Díky svým úctyhodným rozměrům se jedná o největšího dinosaura, jaký byl kdy v Evropě nalezen.

Oblast Pombalu v Portugalsku je velmi bohatá na zkameněliny, což naznačuje, že oblast má také bohatý fosilní záznam dinosaurů a dalších obratlovců.

Již v roce 2017 si majitel pozemku při provádění stavebních prací všiml, že se u něj na dvoře nalézají neobvyklé úlomky zkamenělých kostí. Protože sám nevěděl, o co se jedná, ale cítil, že nález stojí za povšimnutí, zkontaktoval výzkumný tým. Ještě v témže roce byly zahájeny první vykopávky a po pěti letech se nachýlily k závěru.

Na nový dokument BBC se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Největší dinosaurus Evropy

Začátkem srpna letošního roku na nalezišti pracovali paleontologové ze Španělska a Portugalska. A právě ti se domnívají, že objevili pozůstatky největšího sauropodního dinosaura, jaký byl kdy na kontinentu nalezen.

Tipnete, kolika let se dožívali dinosauři? Studie přinesla překvapivé výsledky
Magazín

Tipnete, kolika let se dožívali dinosauři? Studie přinesla překvapivé výsledky

Z naleziště byly získány nejdůležitější prvky kostry, které zahrnují obratle a žebra možného brachiosauridního sauropoda neboli brachiosaura. Tito býložraví, čtyřnozí dinosauři s dlouhým krkem a ocasem se po Zemi pohybovali před 160 až 100 miliony let.

Navíc se jedná o nález kompletní: "Není obvyklé, aby se u takového zvířete našla všechna žebra, natož v této poloze, zachovávající si svou původní anatomickou polohu. Tento způsob zachování je ve fosilním záznamu dinosaurů, zejména sauropodů, z portugalské svrchní jury poměrně neobvyklý," řekla doktorka Elisabete Malafaia, postdoktorandka na Lisabonské univerzitě.

Sauropodi v Portugalsku

Sauropodi byli rostlinožraví čtyřnozí dinosauři s dlouhým krkem a ocasem.

V Portugalsku nalezený exemplář měří na výšku téměř 12 metrů a na délku 25 metrů, což jsou nepředstavitelné rozměry.

Žebra nalezeného sauropoda měří na délku asi tři metry, což z nich činí "největší žebra sauropoda, která jsou v současnosti známa v Evropě, a jedna z největších, která byla popsána na celém světě", jak uvedla Elisabete Malafaia.

Navíc je takto zachovalá fosilie u dinosaura velkých rozměrů poměrně vzácná a poukazuje na zvláštní a neobvyklé environmentální a tafonomické vlastnosti.

V tuto chvíli se vědci domnívají, že v blízkosti sauropoda budou nalezeny i další části jeho kostry, proto se zde ve vykopávkách bude ještě příští rok pokračovat. Vědci z univerzity spolupracují se skupinou evoluční biologie na UNED-Madrid a Fakultou výtvarných umění na Univerzitě Complutense v Madridu, kteří pracují na vykopání vzácných pozůstatků.

Více se dozvíte zde:

Zdroj: Youtube

Fosilní záznamy z této oblasti poskytují důležité údaje pro lepší pochopení kontinentální fauny, která obývala Pyrenejský poloostrov v období pozdní jury.

Zdroje:

people.com

www.cbsnews.com

Tagy BBC dinosauři Evropa kostra Madrid Pombal Portugalsko Španělsko zahrada