Oblast Pombalu v Portugalsku je velmi bohatá na zkameněliny, což naznačuje, že oblast má také bohatý fosilní záznam dinosaurů a dalších obratlovců.

Již v roce 2017 si majitel pozemku při provádění stavebních prací všiml, že se u něj na dvoře nalézají neobvyklé úlomky zkamenělých kostí. Protože sám nevěděl, o co se jedná, ale cítil, že nález stojí za povšimnutí, zkontaktoval výzkumný tým. Ještě v témže roce byly zahájeny první vykopávky a po pěti letech se nachýlily k závěru.

Na nový dokument BBC se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Největší dinosaurus Evropy

Začátkem srpna letošního roku na nalezišti pracovali paleontologové ze Španělska a Portugalska. A právě ti se domnívají, že objevili pozůstatky největšího sauropodního dinosaura, jaký byl kdy na kontinentu nalezen.

Z naleziště byly získány nejdůležitější prvky kostry, které zahrnují obratle a žebra možného brachiosauridního sauropoda neboli brachiosaura. Tito býložraví, čtyřnozí dinosauři s dlouhým krkem a ocasem se po Zemi pohybovali před 160 až 100 miliony let.

Navíc se jedná o nález kompletní: "Není obvyklé, aby se u takového zvířete našla všechna žebra, natož v této poloze, zachovávající si svou původní anatomickou polohu. Tento způsob zachování je ve fosilním záznamu dinosaurů, zejména sauropodů, z portugalské svrchní jury poměrně neobvyklý," řekla doktorka Elisabete Malafaia, postdoktorandka na Lisabonské univerzitě.

Sauropodi v Portugalsku

Sauropodi byli rostlinožraví čtyřnozí dinosauři s dlouhým krkem a ocasem.

V Portugalsku nalezený exemplář měří na výšku téměř 12 metrů a na délku 25 metrů, což jsou nepředstavitelné rozměry.

Žebra nalezeného sauropoda měří na délku asi tři metry, což z nich činí "největší žebra sauropoda, která jsou v současnosti známa v Evropě, a jedna z největších, která byla popsána na celém světě", jak uvedla Elisabete Malafaia.

Navíc je takto zachovalá fosilie u dinosaura velkých rozměrů poměrně vzácná a poukazuje na zvláštní a neobvyklé environmentální a tafonomické vlastnosti.

V tuto chvíli se vědci domnívají, že v blízkosti sauropoda budou nalezeny i další části jeho kostry, proto se zde ve vykopávkách bude ještě příští rok pokračovat. Vědci z univerzity spolupracují se skupinou evoluční biologie na UNED-Madrid a Fakultou výtvarných umění na Univerzitě Complutense v Madridu, kteří pracují na vykopání vzácných pozůstatků.

Více se dozvíte zde:

Zdroj: Youtube

Fosilní záznamy z této oblasti poskytují důležité údaje pro lepší pochopení kontinentální fauny, která obývala Pyrenejský poloostrov v období pozdní jury.

Zdroje:

people.com

www.cbsnews.com