Dosud jsme si mysleli, že naši archaičtí pravěcí příbuzní, stejně jako starověcí lidé, byli spíše menšího vzrůstu – a populace se spíše průměrnou výškou zvyšuje. Ale možná je vše jinak, jak dokazuje nález kosti zřejmě ze 4. až 5. století. Nalezená kost patřila zcela jistě velmi vysokému muži. Archeologové však dlouhou dobu podrobnosti nálezu tajili, což mělo snad co dělat i s tím, že část kostry byla objevena v oblasti starověkého města zvaného Odesos. Antické město se kdysi nacházelo v místech dnešní Varny.

Jak se později ukázalo, nález hrobky, v níž byla kostra nalezena, byl již staršího data, ale vědci místo nálezu zapečetili a více se mu nevěnovali. Až v roce 2015 byla hrobka „znovunalezena“. A v ní i obří kostra.

Na dokument o tomto nálezu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Proč měl být objev utajen?

Obvykle se takto netradiční nálezy ihned mediálně prezentují, ale v případě Varny tomu bylo jinak. Přibližná poloha hrobky, která byla objevena náhodně při opravách v centru Varny, byla známa již od počátku 20. století. Tehdy však byla jen velmi zevrubně prozkoumána a zapečetěna, aby o téměř stol let později vydala pozůstatky obřího muže.

Při vykopávkách archeologové narazili na starobylou pevnostní zeď. U jejích základů pak narazili na kostru "velmi vysokého muže".

Šéf archeologů Valerij Jotov sice již v minulosti naznačil, že nalezený muž zemřel zřejmě při práci a že byl pohřben s rukou položenou v pase, více ale nevíme. Jeho tělo bylo pohřbeno v poloze směřující na východ, což dokazuje přítomnost obřadního pohřebního rituálu. Měl tento rituál co dělat s jeho abnormální výškou?

Obři – mýtus nebo skutečnost?

Nový objev byl učiněn poblíž kostela svatého Nikolaje, kde byla v lednu 2015 nalezena hliněná nádoba z 5. století a později i kostra obřího muže. Je možné, že se jednalo o dělníka, který možná stavěl obrannou zeď a při práci byl zraněn nebo zabit. Díky jeho výšce by nepotřeboval ani žebřík! To by vysvětlovalo, proč byl muž pohřben právě u zdi.

Obři byli dosud jen v pohádkách anebo v cirkusech, kde jedinci abnormální výšky ze své jedinečnosti jen těžili. Většinou se ale nejednalo o basketbalisty, ale spíše lidi s genetickou poruchou, zvanou gigantismus. Je ale možné, že by antické město Odesos bylo domovem obrů?

Pdívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Historie starověkého řeckého a římského města Odessos, proslulého čtvrtými největšími římskými lázněmi v Evropě, sahá až do 7. století před naším letopočtem. Dřívější záznamy však již hovoří o tak zvané varnské kultuře. V roce 1972 byla nalezena nekropole s hroby, keramikou a šperky z doby kolem roku 4100 př. n. l.

Více podrobností o obřím muži není dosud známo, ale je možné, že byl rituálně pohřben blízko zdi i proto, aby chránil velké město před případným nebezpečím.

Zdroje:

www.histecho.com, mysteriousuniverse.org, www.youtube.com