Mumie z Andahuaylillas

Když v roce 2011 R. D. Riquelme, pracovník muzea Privado Ritos Andinos v Peru pátral, co zajímavého by zem mohla skrývat, odkryl v městečku Andahuaylillas na jihu země skutečně výjimečný nález – kosterní ostatky a lebku, která rozhodně nevypadala jako lebka člověka. Obří lebka velmi neobvykle protáhlého tvaru měřila padesát centimetrů, stejně jako tělo. Oční důlky byly mnohem větší, než má člověk. Vyvinuté stoličky vypadaly jako lidské, bylo jich však méně, než máme my. Také fontanely – vazivové spojení lebečních kostí – nebyly srostlé stejně jako u dětí do přibližně dvou let. To naznačovalo, že se mohlo jednat o ostatky dítěte, avšak dvě ze stoliček nalezené lebky odpovídaly zubům dospělého člověka. Rysy tváře nepřipomínaly žádnou etnickou skupinu. Vedle byla malá třiceticentimetrová kostřička v jakémsi obalu, v poloze dítěte v děloze. Lebka ani kosti nepatřily člověku, usoudil Riquelme.

Není to dospělý člověk ani lidské dítě

Kosterní nález zmátnul i další odborníky. Peruánský muzejník Riquelme proto k dalšímu zkoumání přizval španělské a ruské antropology. Ti odebrali vzorky DNA z oční bulvy. Výsledky zkoumání nezveřejnili, nicméně peruánské muzeum Privado Ritos Andinos v Andahuaylillas , kde je lebka vystavena, uvádí, že DNA není lidská. A závěr antropologů? Shodli se, že to není člověk. Já bych se s tím spokojila, jen bych třeba chtěla vědět kdy a ze které planety k nám ten mimozemšťan přiletěl. Ale nejsem vědec, takže …

Zdroj: Youtube

Protáhlé lebky

Někteří antropologové se svými ruskými a španělskými kolegy nesouhlasili a měli jiná vysvětlení. Neobvyklý tvar lebky z Andahuaylillas přisuzují tisíce let staré technice zvané „cradle boarding“, kterou používali mnohé domorodé kmeny a kultury. Malým miminům se lebka omotávala látkou a tím se docílilo podlouhlého tvaru, někdy se pro zploštění lebky na hlavičku přikládala dřevěná prkýnka. V některých kulturách byla prý prodloužená lebka znakem urozenosti, příslušnosti ke kmeni nebo se lidé s prodlouženou lebkou měli podobat bohům a jako bohové byli uctíváni. Proč se ale předpokládalo, že mají bohové dlouhé hlavy? Byli to mimozemšťané, kteří dlouho před tím naši Zemi navštívili, jak mnozí lidé stále věří? „Lidi“ s dlouhými lebkami zmiňují horské kmeny například v Číně a Tibetu, kde se traduje, že jejich předky navštěvovali mimozemšťané ze souhvězdí Sirius.

Je to skutečně lebka mimozemšťana?

Nálezy tisíce let starých lebek protáhlého tvaru nejsou výjimečné, zvláště v Peru. Na různých místech světa jich byly nalezeny stovky. Žádný badatel však dosud nepřišel s vysvětlením, jak je možné, že byly nalezeny v různých kulturách a zcela odlišných místech a proč zrovna podlouhlý tvar. Bytost z Andahuaylillas dostala jméno Wayqui. Vědci se zdráhají přiznat, že se jedná o návštěvníka z jiné planety. Ale znamená to, že není? A co víc, pracovníci muzea jsou přesvědčeni, že lebka nebyla tvarována uměle. Koneckonců, rozbor DNA protáhlých lebek nalezených na peruánském poloostrově Paracas také ukázal, že neodpovídá žádné formě života na Zemi.…

Zdroje: www.dailymail.co.uk, marvel-it.icu, www.youtube.com