Více než 500 kamenných koulí se nachází především v údolí Diquís a na ostrově Isla del Caño. Jejich jedinečnost spočívá nejen v jejich hojném počtu, ale především v dokonalém tvaru a velikosti. Nejmenší jsou velké jako baseballový míček. Největší má rozměry jako malé auto a váží 16 tun.

Nalezeny byly náhodou ve 30. letech 20. století, kdy se ovocnářská firma United Fruit Company rozhodla založit na jihu Kostariky rozlehlé plantáže banánovníku. Dělníci měli za úkol vymýtit džugli. Práce se však zastavily, když bagrista zaryl lžící do země a narazil na překážku. Odhalil kousek do kulata tvarovaného kamene. Podobných objektů se v těžko prostupném pralese objevilo ještě desítky.

Koule - Kostarika

Stály osamoceně nebo ve skupině a společně tvořily různé geometrické tvary. Jeden z hloučků byl dokonce postaven tak, že směřoval do magnetického severu. To vedlo ke spekulacím, že koule nevytvořil člověk, ale mimozemské civilizace, jež je používaly k navigaci. Další legendy praví, že si s nimi hráli starověcí obři a cvrnkali je do důlků nebo, že se v jejich seskupení ukrývá mapa do bájné Atlantidy.

Někteří vědci se domnívají, že objekty vznikly přirozeným procesem, kdy se kamenná jádra koulela po svazích sopky a nabalovala na sebe lávu. Většina z nich je totiž složena z granodioritu a gabru, které patří mezi vyvřelé horniny. John Hoopes, docent antropologie na University of Kansas a ředitel Global Indigenous Nations Studies Programme, je však jiného názoru. Podle něj jsou na povrchu koulí jasně zřetelné stopy po opracování kamenickými nástroji.

„Myslím si, že hlavní technikou jejich výroby bylo sekání a broušení," vysvětluje. Tvarovaly se kladívky, přičemž práci ulehčoval žár ze zapálených dřevěných pochodní. Povrch byl opracován brusným pískem. Větší koule pak byly dokonce i leštěny, aby odrážely sluneční světlo. Jeho teorii potvrzují archeologické vykopávky. „Poblíž kamenů jsme našli i nástroje," přiznává archeolog Francisco Corrales z Národního muzea v Kostarice.

Dekorace na zahradu

Podle dalších nalezených artefaktů, nacházejících se poblíž nich, vědci předpokládají, že záhadné koule vytvořila kultura obyvatel, která zde žila v období cca 500 až 1500 našeho letopočtu. A pravděpodobně sloužily jako dekorace.

Zdroj: Youtube

„Některé koule byly umístěny přímo vedle míst, kde stál vchod do rezidenční budovy. Předpokládáme tedy, že symbolizovaly postavení ve společnosti a příslušnost k místnímu etniku," vysvětluje Francisco Corrales. Postupem času však byly některé objekty přemístěny. Cenné informace o jejich původu a použití jsou tak ztraceny.

Zdroj:

www.sciencedaily.com, www.neveda.cz, www.epochtimes.cz