Čím jsou kamenné koule

Gigantické čtyři až pěti metrové koule s geometricky přesně zaoblenými tvary, hladkým povrchem a symetrií svádí k úvahám, že snad byly vyrobené vyspělou technikou. Navíc, některé kamenné koule mají na sobě geometrické vzory, další dutiny a otvory. V nehostinném údolí pod horou Šerkala jsou tyto kamenné artefakty částečně zapuštěné do podloží, jiné jsou docela obnažené a ukazují tak své celé kulovité tvary.

Je to poselství mimozemských civilizací?

Dokonalé řemeslné zpracování vyvolává dojem, že za vznikem kamenných koulí může stát vyspělá starověká civilizace, která měla jedinečné technické dovednosti na opracovávání hornin do dokonalých tvarů. Zajímavé je také jejich umístění v údolí. Sloužily snad tyto obří koule k náboženským nebo kultovním rituálům? Ufologové tvrdí, že jejich původ je mimozemský, že jde o produkty mimozemské civilizace.

Umí tak přesně pracovat příroda?

Další z hypotéz naznačuje, že se jedná o přírodní útvary, které vznikly spolupůsobením gravitačních sil spojených s erozním a abrazivním procesem. Přesto se však stále nabízí otázka, zda je příroda schopná tak dokonale zaoblené artefakty sama vytvořit.

Celou záhadu umocňuje výskyt kamenných koulí pod posvátnou horou Šerkala, která je opředená množstvím legend. Je tvořená vápencem s příměsí minerálů, které hoře dodávají neobvyklé zbarvení. Z boku její tvar připomíná siluetu lva. Mají snad tyto koule spojitost s posvátnou horou?

Zdroj: Youtube

Složení

Na některých místech zeměkoule se podobné útvary také nacházejí, ale ty z oblasti údolí Toryše patří k největším. Díky zvětrávání se zjistilo, že koule mají tvrdé minerální jádro, které tvoří pyrit, chalcedon, oxid křemičitý, kalcit. Tedy minerály, které nebyly v okolní hornině zjištěné. Vnější obal je složený z pískovce, jílu a písku, což určuje i jejich různou barevnost.

Záhadné působení na lidský organismus

Zvláštností je, jak kamenné koule z Kazachstánu působí na živý organismus. Jádra jsou tvořená z piezoeletrických minerálů jako jsou pyrit, či prvků křemíku nebo železa. Bylo zjištěno, že koule posilují u citlivých lidí životní energii. Tuto schopnost mnozí přičítají záhadným a nevysvětlitelným silám, které na Zemi zanechaly starověké nebo mimozemské civilizace. To je také důvod, proč jsou tyto oblasti tak hojně lidmi navštěvované. Za záhadnými koulemi se sjíždějí lidé z celého světa, doufají v zázračné vyléčení svých neduhů. Mnozí přísahají, že právě kulaté kazašské kameny dokázaly to, co moderní medicína nesvedla.

Elektrické působení

Pokud pomineme nevědecké názory, že byly vytvořené uměle nějakou záhadnou civilizací, je možné další vysvětlení. Působením přírodních sil, které díky otáčení a degradaci povrchu pomohly ke vzniku zaoblených tvarů. Tato teorie má své trhliny, protože koule v oblasti Toryše mají téměř dokonalé kulovité tvary. Nejpravděpodobnější teorií je, že vznikly díky elektrickým výbojům, při vulkanické činnosti a zemětřesení.

Kosmické působení

Vysvětlením vzniku koulí je přiblížení velkého kosmického tělesa k Zemi. Mohlo to vyvolat velká zemětřesení, pohyby tektonických desek a vulkanickou činnost. Uvolněná energie se projevila v podobě elektrických výbojů. Elektrická plazma dopadající na povrch Země po svém roztříštění nabalila horniny do kulovitých tvarů. Při zemětřesení byly koule vyvržené na stanoviště, na kterých se dnes nachází. Tímto způsobem mohly vzniknout podobné kulovité útvary i na jiných místech naší planety.

Obří koule v Kazachstánu jsou dalším z důkazů, jak málo toho o naší planetě víme.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.curiosmos.com