Skutečnost, že kovové prsteny byly nalezeny na pobřeží 30 milionů let starého moře nenechává řadu vědců v klidu.

Lidé nacházejí v bosenských horách obří kovové prsteny

Údajně pocházejí z dob Panonského moře, jak tvrdí místní obyvatelé. Existují však pověsti, které říkají, že jejich uživateli jsou obři, kteří se po těchto končinách pohybovali před miliony let.

Někteří místní obyvatelé se domnívají, že tyto "kruhy" pocházejí z Rakouska-Uherska. Tehdy se tyto prsteny pravděpodobně využívaly pro usnadnění přepravy dřeva přes drsné hory regionu.

Přestože Panonské moře zaniklo asi před 600 000 lety, nebylo to moře krátkodobé. Ve skutečnosti trvalo přibližně 30 milionů let. Panonské moře existovalo v období miocénu a pliocénu.

Pokud skutečně pocházejí z mořského přístavu, pak doba jejich využívání musela být dávno před vznikem lidského rodu. To vyvolává otázky, kdo nebo co tyto prstence postavilo?

Kromě jejich existence se však o nalzených prstenech nic moc neví. Konspiračních teorií je ale opět víc než dost. Právě v nich se pak původ prstenů přisuzuje velmi vyspělé a staré civilizaci, zvláštnímu zařízení pro neznámé účely či existenci obrů.

Mají být staré 30 milionů let

Podle místních obyvatel se předpokládá, že tyto "relikty" pocházejí z dob Panonského moře, a legendy naznačují, že je používaly obří bytosti, které tuto oblast obývaly v dávné minulosti staré miliony let.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V regionu se vyskytují legendy, které skutečně o obrech hovoří. Vynechány nejsou ani jejich obrovské lodě. A tak se domněnka o obrech jakožto majitelích lodí a námořnících, obývajících tento region, zdá poměrně uvěřitelná.

Místní obyvatelé uvádějí, že v oblasti je řada dalších nálezů, které nelze vysvětlit, a všechny tyto nálezy jsou před lidmi záměrně utajovány.

Obří kruhy a obří skály, které se zdají být jemně vytesané, se nacházejí na kopcích v okolí Vogosky mezi Brezou a Varesem, u Dubrovníku a na několika místech ve východní Bosně. Čtyři z nich jsou také u Bjelasnice a Vlašiče, Vranica, Prenj, Velez, pak Majevica, Bukovica u Travniku, nad Stolacem. Místní obyvatelé zdůrazňují, jak je důležité tyto nálezy prozkoumat.

Zdroje:

archaeology-world.com

projectyourself.com

aubtu.biz