Tento pozoruhodný nález, ostrorep, „krab zlatý podkovář“, se stal středem zájmu objektivu Laurenta Ballesty a vynesl mu prestižní titul Fotograf divoké přírody roku 2023.

Ballestova úchvatná fotografie, která je výsledkem dvoutýdenního intenzivního potápění, zachytila kraba podkováře v jeho přirozeném prostředí, což se kvůli kalným vodám, které obvykle obývají, podaří jen zřídka.

Seznamte se s ostrorepy

Krabi ostrorepi jsou často k vidění na plážích, kde se jich tisíce objevují, aby se rozmnožili. Chytit je pod vodou je však obtížná výzva. "Obvykle jsou v místech, kde rádi žijí, kalné vody s nulovou viditelností. Měli jsme štěstí, že jsme našli toto místo, kde je dostatečná viditelnost, které pro jednou nebylo hluboké," prozradil Ballesta.

Ostrorepi, starobylí mořští živočichové, jejichž historie sahá přes 300 milionů let, mají pozoruhodný rodokmen, který předcházel dokonce i dinosaurům. Přestože se podobají krabům, jsou příbuznější štírům a pavoukům.

Tito fascinující tvorové mají tvrdý exoskelet a deset nohou, které obratně používají k pohybu po dně oceánu. Jejich zaoblená hlava ve tvaru písmene U chrání životně důležité orgány, jako je mozek, srdce a nervový systém, a obsahuje devět očí, které jsou důležité pro páření a zjišťování pohybu. V břiše, které připomíná trojúhelníkový tvar s ostny a středovým hřebenem, se nacházejí svaly pro pohyb a žábry pro dýchání. Ostrorep má ocas, tzv. telson, který mu pomáhá při převrácení, pokud se ocitne hlavou dolů.

Podívejte se na video zde:

Zdroj: Youtube

Krabi mají mnohé zvláštnosti

Ostrorepi žijí převážně na pobřeží Severní Ameriky v Atlantském oceánu od Spojených států po Mexiko. V závislosti na životním stádiu se u nich vyskytují různé preference stanovišť: vajíčka kladou na pobřežních plážích, mladí krabi obývají přílivové oblasti a dospělí se vydávají do hlubších oceánských vod.

Jejich vajíčka hrají klíčovou roli v potravě různých ptáků, plazů a ryb. I když čelí hrozbám, jako je ztráta stanovišť a nadměrný lov, podkováři pokračují ve svém dávném odkazu a každoročně v květnu a červnu se během úplňku a přílivu sbíhají do Delawarského zálivu, aby se zde zúčastnili fascinujících pářících rituálů.

Modrá krev

Tento prastarý tvor, často označovaný jako "živá fosilie", přetrval miliony let vývoje Země. Přesto v moderní době čelí hrozbám kvůli jedinečné léčivé hodnotě své modré krve. Jejich modrá krev na bázi mědi, bohatá na látku zvanou hemocyanin, má výjimečné antibakteriální vlastnosti. Díky této jedinečné vlastnosti se krev ostrorepů stala neocenitelnou v lékařství, zejména při testování bakteriální kontaminace. Ročně je pomocí vzorků z těchto živých fosilií testováno přibližně 70 milionů lidí, což ve zdravotnictví vytváří ohromující byznys v hodnotě jedné miliardy dolarů.

Hon na léčivou krev

Tento pozoruhodný přínos pro medicínu má však svou cenu. Ostrorepi jsou chytáni a je jim odebírána krev, což není bez následků. Odebírá se jim až 30 % objemu krve, což ovlivňuje počet vajíček nakladených samicemi a potenciálně ohrožuje snahy o zachování druhu. Ochránci přírody a ochránci zvířat vyjádřili obavy z dopadu této praxe na populaci podkovy. Navzdory dostupnosti syntetických náhražek poptávka po pravé krvi ostrorepů přetrvává, což je dáno obchodními zájmy a vládní podporou.

V srdci oceánských hlubin, kde jako by se zastavil čas, odhalují fotografové jako Ballesta tajemství nejstarších obyvatel Země. Jejich objektivy nezachycují jen obrazy, ale i příběhy o přežití, přizpůsobení a křehké rovnováze mezi přírodou a lidskými zásahy.

Zdroje: www.iflscience.com, www.em.muni.cz, zoom.iprima.cz, www.iflscience.com, www.nwf.org, cs.wikipedia.org/wiki/Ostrorepi